SAMSUNG_112022 Advertisement SAMSUNG_112022 Advertisement SAMSUNG_112022 Advertisement

Ako zvýšiť bezpečnosť online práce z domu

0

V situácii, keď je väčšina z nás odkázaná na prácu z domu z dôvodu pandémie vírusu COVID-19, otázka bezpečnosti v online prostredí sa stáva našou prioritou. Na základe dlhoročných skúseností v oblasti bezpečnosti a správy infraštruktúry a informačných systémov vám predstavujeme niekoľko dôležitých odporúčaní, na ktoré by ste nemali zabudnúť pri práci z domu.

Zvýšiť bezpečnostné povedomie zamestnancov (napr. formou e-learningu) ohľadne hrozieb v  podvodných e-mailoch, vyhýbania sa neznámym nezabezpečeným sieťam Wi-Fi, potreby zabezpečenia domácich Wi-Fi routerov, smartfónov a mobilných zariadení atď.

Využívať prístup VPN s dostatočným počtom licencií a kapacitou od dôveryhodného poskytovateľa na prácu s kľúčovými firemnými systémami. Prístup VPN poskytuje dodatočnú vrstvu zabezpečenia ukrytím IP adresy používateľa, šifrovaním prenosu dát a maskovaním lokalizácie používateľa.

Aktualizovať operačný systém a programy (vrátane antivírusu) na počítači na najnovšiu podporovanú verziu, čím sa odstránia zistené zraniteľnosti starších, v niektorých prípadoch už nepodporovaných verzií softvéru.

Zaviesť a dodržiavať jednotné pravidlá na nastavovanie a používanie hesiel (napr. sila hesla, pravidelnosť obnovy, povinnosť resetu predvoleného hesla a pod.) a v prípade prístupu ku kritickým systémom zvážiť overovanie používateľa napr. dvojfaktorovou autentifikáciou.

Uchovávať a zdieľať súbory len prostredníctvom preverených, vnútrofiremne odsúhlasených cloudových služieb a kolaboračných nástrojov. Obmedziť ukladanie firemných dát lokálne na domácom počítači na nevyhnutné minimum, šifrovať lokálne uložené dáta a zároveň vytvoriť ich externú zálohu (napr. v overenom cloudovom úložisku).

V prípade záujmu vám radi poradíme, napíšte nám na pracujdoma@digmia.com.

 

homeoffice

Pridať komentár