SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Ako zvýšiť bezpečnosť online práce z domu

0
V situácii, keď je väčšina z nás odkázaná na prácu z domu z dôvodu pandémie vírusu COVID-19, otázka bezpečnosti v online prostredí sa stáva našou prioritou. Na základe dlhoročných skúseností v oblasti bezpečnosti a správy infraštruktúry a informačných systémov vám predstavujeme niekoľko dôležitých odporúčaní, na ktoré by ste nemali zabudnúť pri práci z domu. Zvýšiť bezpečnostné povedomie zamestnancov (napr. formou e-learningu) ohľadne hrozieb v  podvodných e-mailoch, vyhýbania sa neznámym nezabezpečeným sieťam Wi-Fi, potreby zabezpečenia domácich Wi-Fi routerov, smartfónov a mobilných zariadení atď. Využívať prístup VPN s dostatočným počtom licencií a kapacitou od dôveryhodného poskytovateľa na prácu s kľúčovými firemnými systémami. Prístup VPN poskytuje dodatočnú vrstvu zabezpečenia ukrytím IP adresy používateľa, šifrovaním prenosu dát a maskovaním lokalizácie používateľa. Aktualizovať operačný systém a programy (vrátane antivírusu) na počítači na najnovšiu podporovanú verziu, čím ...
homeoffice