SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

Bosch ConnectedWorld 2019: Prepojené autá, kuchyne a fabriky

Technológie
0

Predstavte si svet, v ktorom si autá samé najdu miesto na parkovanie a pri odchode si parkovné aj zaplatia. Svet, v ktorom hlasom vyzvete vysávač, aby pozametal kuchyňu, lebo sa vám podarilo niečo vysypať na dlážku. Svet, v ktorom sa už skladníci nebudú naťahovať s krabicami a prepravkami, ale všetky fyzicky náročnejšie manipulácie zvládnu autonómne mobilné roboty. Tieto a ďalšie príklady múdrejšieho sveta tvorili nosné temy šiesteho ročníka konferencie Bosch ConnectedWorld v Berlíne, kde v dňoch 15. a 16. mája predstavuje viac ako 80 vystavovateľov svoje riešenia pre využitie internetu vecí v práci aj v každodennom živote.

Podujatie na berlínskej "Station" otvoril generálny riaditeľ spoločnosti Bosch Dr. Volkmar Denner, medzi ďalšími rečníkmi bol aj zakladateľ World Wide Web Sir Timothy Berners-Lee. Vyše 700 programátorov a dizajnérov sa zúčastnilo paralelne bežiaceho hackathonu, ktorého cieľom bolo prísť s novými nápadmi konektivity pre každodenný život, mobilitu, výrobu a logistiku. Bosch Connected World 2019 je jednou z najväčších medzinárodných konferencií venovanej Internetu vecí.

Očakáva sa, že do roku 2020 vzrastie celosvetový objem trhu v oblasti IoT na 250 miliárd amerických dolárov, čo predstavuje medziročný nárast o 35 percent. Cieľom spoločnosti Bosch je stať sa svetovým poskytovateľom riešení pre Internet vecí. V roku 2018 Bosch predal celkom 52 miliónov produktov umožňujúcich pripojenie k Internetu, čo je o tretinu viac ako v predchádzajúcom roku. Pomocou balíka Bosch IoT Suite s otvoreným zdrojovým kódom už Bosch poprepájal viac ako desať miliónov zariadení od rôznych výrobcov.

Internet vecí (IoT) dokáže zmeniť mobilitu úplne zásadným spôsobom. Uvedieme pár príkladov: Jedným z nich je prototyp riešenia, ktoré využíva blockchain na zlepšenie procesu dobíjania elektromobilov. Cieľom je zefektívniť a prispôsobiť celý proces - od výberu dobíjacej stanice, až po rezerváciu a platbu. Napríklad ponúka aktuálne ceny, ktoré sa menia v reálnom čase podľa dostupnosti dobíjacích staníc a kapacity zelenej elektriny získanej z obnoviteľných zdrojov. Celá transakcia - rezervácie a platba - prebieha automaticky cez blockchain. Zohľadňované sú aj ďalšie preferencie, napríklad dostupnosť detských ihrísk a kaviarní v okolí dobíjacích staníc pre zákazníka, ktorý má malé deti a rád si zájde na kávu.

Ďalším príkladom je aplikácia na správu parkovacích miest založená tiež na technológii blockchain. Automobily budú komunikovať priamo s parkovacími zariadeniami vo svojom okolí a vyjednávať najlepšie podmienky. Vozidlo sa po vjazde do zvolenej parkovacej garáže pri vstupnej závore samo identifikuje, tá sa následne zdvihne, bez toho, aby si vodič musel nechať tlačiť lístok z výdajného stojana. Rovnako jednoduchý bude aj odchod z parkovacej garáže, pretože vozidlo sa samo spojí so závorou ​​na výjazde a zaplatí parkovné. Vodiči už tak nebudú musieť riešiť, či majú drobné na zaplatenie parkovného a obávať sa straty parkovacieho lístka.  

Bosch má o takéto riešenia strategický záujem, pretože umožnia vybudovať "ekonomiku vecí", vďaka ktorej budú veci medzi sebou navzájom nezávisle komunikovať a dokonca aj sami uzatvárať inteligentné zmluvy. Kľúčovou technológiou pre ekonomiku vecí je DLT, ktorej jadrom sú distribuované štruktúry naprieč celým Internetom. Namiesto niekoľkých poskytovateľov platforiem, ktorí ukladajú dáta do svojich dátových centier, sú distribuované cez veľký počet rôznych serverov. To prinesie ľuďom skutočné výhody. Vďaka tomu, že nebudú závislí na niekoľkých veľkých platformách, už napríklad nebudú musieť akceptovať nové podmienky používania, keď ich poskytovateľ zmení. To umožňuje účasť väčšieho počtu hráčov. Okrem toho sú distribuované platformy, sprevádzané ekosystémom s väčším počtom rovnocenných partnerov, bezpečnejšie proti útokom zvonku.

Integrované dobíjacie a navigačné riešenie Convenience Charging ponúka zase vodičom elektromobilov presnú prognózu dojazdu a plánovanie trasy okolo nevyhnutných zastávok na dobitie. Cez rezervačný systém je možné v priebehu niekoľkých pár sekúnd zarezervovať reštaurácie v okolí nabíjacej stanice. Služba pritom pozná preferencie vodiča a navrhne aj v cudzom meste vhodné reštaurácie, bary alebo kaviarne.  

Bosch tiež vyvinul inteligentnú prepojovaciu jednotku pre priamu komunikáciu Vehicle-to-Everything (V2X), ktorá je schopná komunikovať so všetkými prenosovými technológiami, založených na WLAN a mobilných telefónoch. Vozidlá tak môžu komunikovať medzi sebou navzájom a zároveň s dopravnou infraštruktúrou. To všetko bez ohľadu na krajinu, v ktorej sa auto nachádza a tiež bez ohľadu na jeho výrobcu. Softvér neustále vyhľadáva najlepšie prenosové technológie a automaticky prepína medzi disponibilnými alternatívami. Zaisťuje tak permanentné, kompaktné spojenie vozidiel, takže sú autá spoľahlivo varované pred nehodami, blížiacim sa koncom zápchy alebo klzkou vozovkou.

Ďalším príkladom je Vivatar ako digitálny anjel strážny na cesty. Bosch skombinoval aplikáciu Vivatar s telematickým konektorom tiesňového volania eCall, ktorý sa jednoducho zasunie do zapaľovača v aute a prepojí so smarfónom. Vivatar drive rozpozná dopravné nehody a v závažných prípadoch automaticky privolá pomoc prostredníctvom asistenta pre tiesňové volanie - bez ohľadu na to, či sa jedná o jazdu po odľahlej okresnej ceste alebo o jazdu po západnej Európe. Takto môžu byť chránené aj vozidlá bez pevne namontovaného systému eCall.

Iný priklad: kvalita ovzdušia sa v súčasnosti meria väčšinou len bodovo pomocou veľmi veľkých a drahých stacionárnych zariadení, pričom sú výsledky z jednej monitorovacej stanice často skreslene považované za reprezentatívne pre celkovú kvalitu ovzdušia v meste. Pre ešte lepšie pochopenie súvislosti medzi rôznymi zdrojmi emisií a životným prostredím vyvinul Bosch nový systém merania emisií. Kompaktné boxy je možné flexibilne používať na území mesta, napríklad na stĺpoch verejného osvetlenia alebo na autobusových zastávkach. Systém meria pevné častice (jemný prach) a oxid dusičitý, ako aj teplotu, tlak a vlhkosť vzduchu v reálnom čase. Na tomto základe Bosch vytvára mapu kvality ovzdušia, čo pomáha mestám pri plánovaní a riadení dopravy. Na najviac vyťaženom nemeckom dopravnom uzle v Stuttgarte predviedol, ako možno posilnením dopravy znížiť emisie škodlivín existujúceho vozového parku až o 20 percent.

Bosch je aktívny aj v prostredí domácností. Spotrebiče ako práčky, rúry na pečenie, kávovary alebo vysávače s aplikáciou Home Connect zabezpečia používatelom prístup ku všetkým relevantným informáciám o svojich domácich spotrebičoch a môžu ich tak nielen zapínať a vypínať, ale tiež voliť programy, upravovať časovač či uviesť spotrebič do úsporného režimu. K ekosystému Home Connect sa už pridali firmy ako Fitbit, čo umožňuje pomocou hodiniek "Versa" a "Ionic" sledovať a ovládať všetky spotrebiče v domácnosti. Napríklad poklepaním na zápästie je možné spustiť prepojené kávovary alebo predhriať rúru.

V logistických skladoch je veľmi dôležitý nielen horizontálny pohyb tovaru, ktorý má vo svojich skladoch veľmi dobre zvluádnutý napr. Amazon, ale aj vertikálny. To je príležitosť pre nový ActiveShuttle od Bosch Rexroth, ktorý rýchlo a bezpečne prepravuje vo výrobe bremená až do hmotnosti 260 kg. Vozíky naložené prepravkami na drobný náklad sa plne automatizovane nakladajú a vykladajú pomocou integrovanej zdvíhacej platformy.

ActiveShuttle tak umožňuje rozmanité koncepty prepravy, od cyklických transportov, až po materiálové zásobovanie riadené podľa spotreby. Aj pri súčasnom využití iných prepravných vozidiel, a tiež v neprítomnosti osôb, sa vozidlo bez problémov začlení do intralogistického prostredia.

V umelej inteligencii sa skrýva enormný potenciál pre zlepšovanie kvality a produktivity vo výrobe. ViPAS Bosch je systém pre vizuálnu kontrolu kvality založený na AI. Vybavený upínacím ramenom, kamerovou technikou a inteligentným softvérom na rozpoznávanie obrazu, kontroluje ViPAS najrôznejšie konštrukčné prvky - od skrutiek, cez čerpadlá, až po injektory Common Rail. Zhotovené snímky sa porovnávajú s uloženými informáciami a diely sa potom klasifikujú, či vyhovujú alebo nevyhovujú z hľadiska kvality.  

Mobilná robotická platforma Bosch je zase softvérové ​​riešenie pre vývoj a prevádzku autonómnych mobilných robotov v priemyselných aplikáciách. Počas krátkej doby sa roboty môžu naučiť, ako sa zorientovať, rozpoznať prekážky a vyhnúť sa im, alebo ako naložiť a vyložiť predmety ako palety alebo krabice. Prostredníctvom cloudu môže tiež operátor zistiť, kde je robot umiestnený, aké úlohy práve vykonáva a prideliť mu nové. Medzi možné aplikácie patria napríklad čistiace roboty, ktoré autonómne zaisťujú čistotu vo veľkých budovách, akými sú vlakové stanice alebo letiská. Ďalej logistické roboty, ktoré prepravujú položky v rámci veľkých skladísk. Alebo tiež vonkajšie stroje pre poľnohospodárske či stavebné účely.

Na poliach okráda burina plodiny, ako sú kukurica alebo pšenica, o slnečné svetlo, vodu a živiny. Aby bolo možné účinne bojovať proti nežiaducej burine, používajú sa prevažne na veľkých plochách herbicídy, a tiež sa poľnohospodárska pôda a plodiny postrekujú pesticídmi. Spoločnosti BASF a Bosch preto spojili svoje sily, aby ďalej rozvíjali technológiu inteligentného postreku, ktorá využíva senzory kamier k rozlíšeniu plodín od buriny. Prípravky tak môžu byť cielene nanášané len na burinu, čím sa chráni životné prostredie.

Zobrazit Galériu

Martin Drobný

Všetky autorove články
stroj robot autonom internet IoT Hacker hacking súťaž dizajn Blockchain Digital dáta elektromobil

Pridať komentár