SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement

Cloudová revolúcia vo svete SAP. Dôležitý je výber správneho procesu, vývoj na mieru je až posledná možnosť

Technológie
0

Špeciálny projekt

Cloudová revolúcia zasiahla prakticky všetky softvérové spoločnosti. Podnikový systém SAP nie je výnimkou. Hoci stále ponúka spoločnostiam možnosť správy vo verejných aj súkromných cloudoch, trend sa jednoznačne prikláňa k prvému variantu. Dôvody sú zrejmé – väčšia flexibilita a rozsah riešení, procesov a služieb. Na druhej strane, privátny cloud v súčasnosti uprednostňujú výlučne spoločnosti s vlastným vývojom, ktoré chcú (alebo potrebujú) mať celý systém a dáta pod kontrolou. Ako si vybrať vyhovujúce riešenie pre uspokojenie obchodných a prevádzkových potrieb firmy?

SAP počas svojej existencie nazhromaždil vo svojom produktovom portfóliu množstvo riešení, pričom mnohé z nich si spoločnosti vyvinuli alebo nechali vyvinúť pre svoje vlastné potreby. Tie sú teraz vďaka cloudu ľahko dostupné a vo väčšine prípadov si každá spoločnosť nájde tie, ktoré jej najviac vyhovujú. Často ich však odrádza komplikovaný proces migrácie, pri ktorej sa na SAP viažu iné aplikácie a systémy, ktoré je potrebné udržiavať. Najmä veľké korporácie tak narážali na problém, že by prechod do cloudu mohol trvať roky. Našťastie to už neplatí, doba sa aj v tomto smere neuveriteľne zrýchlila a uvažovaná investícia sa stala existenčnou nevyhnutnosťou. Situáciu zároveň uľahčujú dostupné nástroje a dobrý výber partnerov, či už v podobe konzultantov SAP alebo zavedených vývojárskych spoločností, ktoré môžu s prechodom do cloudu pomôcť.

SAMSUNG_092022 M Advertisement  

Zmapujte B2B procesy

Prakticky žiadna firma dnes neexistuje bez externých dodávateľov. Preto je kľúčové zmapovať všetky procesy B2B, pre ktoré môže byť SAP centrálnym systémom. Ide najmä o obchodných partnerov na strane zákazníkov a dodávateľov, ktorí zaisťujú služby logistiky či bankovníctva. Tie bývajú už obvykle digitalizované, a preto je pre firmu výhodné začleniť ich do svojho procesu. Zamestnanci tak nemusia ručne zadávať adresáta alebo preposielať faktúry. Okrem toho sa nad týmito procesmi obvykle nastavuje reporting – koľko tovaru sa predalo, akého druhu a ktorým zákazníkom.

Ak však procesy nefungujú aspoň z veľkej časti automatizovane, reporty neobsahujú kľúčové informácie, je vhodné obrátiť sa na partnera – IT špecialistu, ktorý sa orientuje v širokej škále procesov a dokáže odporučiť, ale aj navrhnúť a implementovať vhodné riešenie. Ak je rozsah zmien väčší, vykoná sa testovanie koncepcie tzv. Proof of Concept, aby sa systém otestoval v praxi. To znamená nielen konzultovať jednotlivé kroky so zamestnancami, ale aj testovať, organizovať workshopy a priebežne zbierať spätnú väzbu.

Prechod do cloudu nemusí byť skokom do neznáma

Existujú dve základné stratégie, ktoré si firma môže zvoliť pri prechode do cloudu – verejný alebo privátny cloud. Verejný je flexibilnejší, umožňuje rýchlejší rast a poskytuje viac možností a rozsah zmien. Privátny je oproti nemu drahší na získanie licencie a implementáciu. Ak má spoločnosť súkromný cloud, zvyčajne sa obráti na dodávateľa, ktorý dodá okrem systému aj špeciálnu sústavu navrhnutú pre SAP. Možné je tiež tieto dva varianty skombinovať, ak si zákazník chce ponechať kontrolu nad údajmi a zároveň využívať výhody verejného cloudu. V takom prípade sa musí myslieť najmä na kvalitnú IT architektúru.

Nie je prekvapujúce, že pre mnohé spoločnosti je prechod do cloudu strašiakom. Mnohokrát opodstatnene, pretože často ani interné IT oddelenie nevie, ako celý systém funguje. Väčšine problémov však možno predísť dobrou analýzou – nielen procesov, ale aj dokumentácie a zamestnaneckých potrieb. Samozrejme, počas výskumu sa objaví mnoho problémov a starých chýb. Preto je dobré začať s minimom – nasadiť cloudové riešenie so základnými procesmi a postupne ho testovať a rozvíjať. Potenciál tohto prístupu je vo väčšine firiem obrovský a často sa doň začlenia aj procesy, o ktorých predtým nikto nemal ani potuchy a ktoré pomôžu zásadne zefektívniť prácu.

V brandži existuje široká škála procesov. Integrujte tie správne

Dopyt po integrácii procesov v systéme SAP má stúpajúcu tendenciu v oblasti elektronického obchodu, skladovania, logistiky alebo kuriérskych služieb. Firmy venujú veľkú pozornosť materiálovým tokom, pretože rastúce ceny ich nútia neustále optimalizovať. Z rovnakého dôvodu je veľkým trendom výmena dát v rámci dodávateľského reťazca, napríklad v energetike. Aj keď spoločnosť využíva subdodávateľa, neznamená to, že v prípade problémov zmizne z jej radaru alebo že nevie, kto elektrinu v skutočnosti vyrába. Objednávky alebo fakturácia môžu medzitým prebiehať automaticky, len pod kontrolou zodpovedného zamestnanca.

Narastá aj implementácia procesov e-governmentu nielen pre štátnu správu, ale aj pre firmy a jednotlivca. V praxi to opäť znamená, že výberom správneho procesu sa eliminuje administratíva a do obehu sa dostávajú dáta, nie ľudia a papiere. Potom sú tu aj odvetvové riešenia, ktoré ponúka SAP – napríklad systém BRM (Business Rule Management), ktorý sa na Slovensku zaoberá napríklad výberom daní a cla. Ako je vidieť, obmedzenia v jednotlivých odvetviach prakticky neexistujú, stačí si len správne vybrať podľa biznis potrieb firmy.

Automatizujte. Aspoň čiastočne

S rastúcim počtom integrovaných procesov rastie aj potreba ich automatizácie. S ňou si dnes poradia aj komerčné platformy, ktoré dokážu procesy mapovať, opísať a zautomatizovať. Zároveň existuje široká sieť nástrojov na automatizáciu. Ak vám niečo nesedí, môžete vytvoriť postup podľa svojich potrieb. Vo finále teda záleží len na financiách a rozsahu procesov, ktoré chce firma pokryť.

Existujú limity? V prvom rade nie všetko sa dá urobiť naraz, automatizovať je nutné postupne. Častým problémom je napríklad správne implementovať výrobné a obchodné systémy. IT jednoducho nemôže predbehnúť biznis, aj keď sa o to niekedy kontraproduktívne snaží. Situáciu uľahčuje aj fakt, že výrobné systémy sa otvárajú svetu, predtým do nich mohli nahliadnuť len partnerské firmy alebo špecialisti SAP. Podiel ich práce neustále rastie aj podľa potrieb trhu. Ak chýbajú materiály alebo čipy, informácie sú o to cennejšie a umožňujú oveľa efektívnejšie plánovať výrobu, skladové zásoby alebo obchod. 

Napokon dôležitú úlohu zohráva aj bezpečnosť, najmä v prípade otvorených systémov. Ušetrený však nie je ani interný vývoj, ktorý kladie obrovské nároky na interných správcov. V prípade cloudu je bezpečnosť opäť na strane poskytovateľa, ktorý má na to dedikované oddelenie, na strane firmy tak rastie význam autorizácie u kľúčových ľudí. Stručne povedané, každý prístup má svoje vlastné potenciálne riziká, ktoré je potrebné mať na pamäti.

Riešenie na mieru? Iba ak neexistuje žiadna alternatíva

Samotný cloud SAP prináša obrovskú mieru verejne dostupných riešení, ktoré boli zozbierané od zákazníkov alebo partnerských firiem. SAP ich do systému priebežne zaraďuje. Tieto procesy sú už otestované a ich nasadenie môže firmám ušetriť veľké peniaze. Vývoj na mieru teda skutočne prichádza až vo chvíli, keď niečo nefunguje alebo keď pre daný problém ešte nevzniklo žiadne iné riešenie. Okrem toho musí vývoj niekto riadiť, implementovať a testovať, čo je výrazne drahšie, takže nasadenie sa zvyčajne počíta na niekoľko mesiacov.

Kedy teda vyvíjať niečo od úplných základov? V prvom rade vtedy, keď vidíte jasnú návratnosť investície. Dnes sú to napríklad moderné terminály prepojené do ERP, riešenia pre skladové procesy, logistiku alebo kontrolu expedície. To všetko sa dá opäť výrazne automatizovať, čím sa ušetrí množstvo materiálu a čas. Významná úspora času sa týka inventarizácie sektorov a regálov, keď bežne vznikajú obmedzenia prevádzky na niekoľko hodín. Automatizácia tak môže zaistiť, že inventúra neovplyvní prevádzku ako takú.

Bez preháňania možno povedať, že SAP je tak trochu svet sám pre seba. Aj ten sa však vďaka cloudu otvára a umožňuje rýchlejšie zavádzanie nových procesov, a teda aj inovácií. Pre firmy je preto zvyčajne ťažké orientovať sa v tomto oceáne riešení bez externého partnera. Čo však platí univerzálne, je kritický pohľad na vlastné potreby, ich prioritizácia a až v krajnom prípade vlastný vývoj. Pretože tu viac ako kdekoľvek inde platí: všetko s rozvahou.

Úvodné foto zdroj:  starline on Freepik.com


Peter Výboh, Head of SAP v BOOTIQ Slovensko

Zobrazit Galériu

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať