SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

DeepWiTraffic: Wi-Fi a neurónová sieť pre zlepšenie bezpečnosti na cestách

Technológie
0
Tím výskumníkov z univerzity v Memphise vyvinul lacný a prenosný systém na analýzu cestnej premávky (TMS - traffic monitoring system), nazvaný DeepWiTraffic. Nový systém kombinuje zariadenia Wi-Fi a Deep learning. TMS sú kľúčovou zložkou inteligentných dopravných systémov (ITS - intelligent transportation systems), ktoré sú zamerané na zlepšenie bezpečnosti a efektívnosti dopravy. TMS zhromažďujú prevádzkové údaje, ako je hustota premávky, počet prechádzajúcich vozidiel, ich rýchlosť a trieda. TMS, ktoré sa používajú na automatické spočítanie a klasifikáciu vozidiel, môžu byť dočasné alebo trvalé, ich inštalácia a prevádzka sú však drahé. V USA takéto zariadenie určené len pre dvojprúdovú cestu vyjde v závislosti od úrovne analýzy na 25 000 až 35 000 dolárov ročne.  Nový systém, predstavený v článku publikovanom na arXiv, využíva na analýzu snímanie stavu Wi-Fi, označovaného ako CSI (channel state information), ktorý je špecifický pre každé vozidlo prechádzajúce medzi vysielačom a pr ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
smart city auto doprava siet WiFi clovek bezpečnosť ochrana system