SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Ebook zadarmo: Kybernetická bezpečnosť pre firmy 2023

0

Žiadna oblasť podnikania ak chce uspieť v náročných ekonomických podmienkach a ostrom konkurenčnom boji sa nezaobíde bez efektívnej IT podpory. Jej integrálnou súčasťou je aj zber údajov z výrobných, logistických, finančných a organizačných procesov a ich analýza v reálnom čase. Takto získané informácie sú kľúčové pre operatívne rozhodovanie aj strategické plánovanie. IT infraštruktúra však okrem veľkého množstva výhod prináša aj veľa rizík. Ochrana proti čoraz sofistikovanejším útokom si vyžaduje veľa úsilia a pomerne vysoké náklady, navyše s vedomím, že 100 % zabezpečenie je v praxi bez ohľadu na náklady nedosiahnuteľné. Bez ohľadu na veľkosť firmy je potrebné k zabezpečeniu IT pristupovať ako k projektu na všetkých úrovniach IT architektúry, počnúc  klientskymi zariadeniami, cez podnikové siete a servery a/alebo cloudové služby. Vo väčšine prípadov najväčším je najväčším rizikom a vstupnou bránou pre kybernetické útoky na firmu ľudský faktor. Preto je veľmi dôležité nielen definovať účinné bezpečnostné politiky, ale predovšetkým vynútiť ich dodržiavanie a taktiež pravidelné školenie zainteresovaných zamestnancov

Námetom publikácie sú návody a odporúčania, nielen technické, ale aj organizačné na dosiahnutie akceptovateľnej úrovne zabezpečenia IT pri vynaložení prijateľných nákladov a taktiež na zosúladenie zabezpečenia s legislatívnymi požiadavkami, predovšetkým čo sa týka ochrany osobných údajov pri ich spracovávaní technickými prostriedkami a na dosiahnutie požadovanej úrovne informačnej bezpečnosti podľa požiadaviek NBU.

Kompletné vydanie publikácie Kybernetická bezpečnosť pre firmy 2023​ vo formáte PDF

Príloha v PDF (21 MB)

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať