SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

IT Fitness Test 2020: Začína sa najväčšie testovanie IT zručností na Slovensku

Tlačové správy
0

Začína sa 9. ročník IT Fitness Testu, najrozsiahlejšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku, ktoré aj tento rok preverí úroveň digitálnej gramotnosti žiakov, študentov, ale aj širokej verejnosti. Otázky v teste zohľadňujú mimoriadnu situáciu

IT Fitness Test je najväčšie a najrozsiahlejšie hĺbkové testovanie IT zručností na Slovensku, jeho oficiálna časť tento rok potrvá od 4. mája do 30. júna. Ide o overený a vyskúšaný spôsob testovania digitálnej gramotnosti, test zároveň poskytuje reálny obraz o tom, na akej úrovni sú naše IT zručnosti. Test je pre každého dostupný zdarma na stránke ITfitness.sk.

Tohtoročný test obsahuje viac praktických otázok zameraných na riešenie špecifického problému. Snahou nie je iba otestovať teoretické znalosti IT, na dopracovanie sa k správnej odpovedi musí respondent použiť vhodne zvolený digitálny nástroj, napríklad aplikáciu alebo vyhľadávanie na internete. Aj samotné otázky sú orientované na praktické riešenie konkrétnych situácií, s ktorými sa riešitelia môžu stretnúť v reálnom živote.

Test reflektuje aj na aktuálnu mimoriadnu situáciu, kedy rastie potreba online komunikácie. Autori sa v otázkach intenzívnejšie zamerali na online komunikačné a kolaboračné nástroje, test je teda skvelým nástrojom na spestrenie výučby práce s digitálnymi technológiami. Jedným z cieľov testovania je motivovať učiteľky a učiteľov, aby počas koronakrízy ponúkli žiačkam a žiakom zábavnú a užitočnú formu výučby IT a ozvláštnili im domáce vyučovanie.

Vo väčšej miere sú do testovania zahrnuté úlohy zamerané na prácu s otvorenými dátami, časť Kybernetická bezpečnosť napríklad obsahuje úlohy orientované na oblasť zanechávania digitálnej stopy pri práci so sociálnymi médiami.

Pre žiačky a žiakov základných škôl je pripravená prvá verzia testu, ktorá overí IT zručnosti nevyhnutné pri štúdiu na stredných školách. Druhá verzia je prioritne určená cieľovej skupine starších ako 15 rokov a overí zručnosti, ktoré sú zamerané na pokročilejšie znalosti a IT gramotnosť, ktorá je dôležitou konkurenčnou výhodou pre uplatnenie sa na pracovnom trhu.

„Situácia, ktorú zapríčinila pandémia koronavírusu, nám ukázala, že stabilná a vysokorýchlostná digitálna konektivita, dostupnosť kvalitných elektronických služieb a informatizácia ako taká môžu ľuďom výrazne pomôcť, samozrejme za predpokladu, že riadne fungujú. Som veľmi rada, že záujem o digitálne zručnosti medzi žiakmi aj školami rastie, o čom svedčí aj úspech tohto podujatia. Chceme byť moderná a inovatívna krajina, preto je potrebné  digitálne zručnosti rozvíjať už od útleho veku. Minulý rok sme mali najmladšieho účastníka už vo veku 7 rokov a žiaci sa v digitálnych zručnostiach stále zlepšujú. Zvládnutie digitálnych zručností je momentálne jednou zo základných požiadaviek pri mnohých pracovných miestach a v budúcnosti sa nároky budú stále zvyšovať. Nie je prekvapujúce, že digitálne spoločnosti sú medzi najrýchlejšie vyvíjajúcimi sa firmami na svete a dosahujú veľké zisky. No aj tradičné výrobné odvetvia prechádzajú čoraz viac na digitalizáciu a automatizáciu a od zamestnancov vyžadujú nové zručnosti.  Musíme venovať veľkú pozornosť kvalite vyučovania informatiky na školách a zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie učiteľov informatiky. Digitálne zručnosti budú pre mladú generáciu existenčnou nevyhnutnosťou,“ povedala počas otvorenia IT Fitness Testu 2020 podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová.

„Koronavírus náhle vpadol do našich životov a zásadne ovplyvnil fungovanie našej spoločnosti. Meníme každodenné návyky, aby sme ochránili seba aj ostatných. Tí študenti, učitelia, zamestnanci, firmy či inštitúcie, ktorí sa vedeli tejto novej situácii prispôsobiť a aj vďaka svojim dobrým digitálnym zručnostiam vedeli lepšie reagovať na veľké zmeny, majú dnes jednoznačne výhodu. IT Fitness Test je pre všetkých neoceniteľným nástrojom na testovanie svojich digitálnych zručností. Výsledky testu z oblasti ako je kybernetická bezpečnosť a počítačové systémy, kolaboratívne nástroje a sociálne siete, kancelárske nástroje, komplexné úlohy alebo len obyčajné surfovanie na internete, môžu všetkým slúžiť nielen ako informácia, ako na tom sú, ale aj ako veľká motivácia ďalej sa zlepšovať. Navyše, schopnosť posúdiť dôveryhodnosť zdroja v dobe, kedy počet dezinformácií o pandémii koronavírusu narastá, je kľúčová pri odolávaní negatívnym vplyvom falošných správ a hoaxov. Verím, že práve ťažká kríza, ktorej naša spoločnosť musí dnes čeliť, nám prinesie aj mnoho príležitostí na prehĺbenie a intenzívnejšie využívanie digitálnych technológií v triedach a firmách, čo môže v konečnom dôsledku zvýšiť konkurencieschopnosť Sloveniek a Slovákov v európskom priestore. Chcem preto všetkých vyzvať, aby sa IT Fitness testu nebáli a vyskúšali ho,” povedal pri príležitosti štartu 9. ročníka IT Fitness Testu vedúci Zastúpenia Európskej komisie Ladislav Miko.

Zobrazit Galériu

IT Asociácia slovenska

Všetky autorove články
informatika technológie IT test vzdelavanie

Pridať komentár