SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

IoT a robotika: Ovládanie jednosmerných motorčekov, príklady pre mikrokontrolér PICAXE

Mikrokontroléry
0
Jednosmerné motorčeky sa používajú v rôznych typoch robotických podvozkov a iných konštrukciách. Z hľadiska ovládania je potrebné meniť otáčky a smer otáčania. V tomto článku ukážeme možnosti ovládania a príklady pre mikrokontrolér PICAXE. Čip PICAXE je veľmi obľúbený u modelárov aj konštruktérov miniatúrnych zariadení a robotov, pretože je podstatne menší a ľahší ako klasické prototypové dosky typu Arduino, či Raspberry.  Príklady sú vo videu  Motorčeky na jednosmerný prúd majú dva vodiče na pripojenie napájacieho napätia. . Ak sú tieto vodiče pripojené k napájaniu s dostatočne vysokým napätím, jednosmerný motor sa začne otáčať. Čím vyššie je napätie, tým sú vyššie aj otáčky. Veľa jednosmerných motorov pracuje pri vysokých otáčkach a preto sú vybavené prevodmi do pomala. ... Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
DC motor mikrokontrolér PICAXE jeynosmerný motor