SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

IoT prakticky - programovanie Raspberry Pi v Pythone, 1 časť: konfigurácia

Mikrokontroléry
0
Začiatočníci z radov žiakov vyšších ročníkov základných škôl spravidla prechádzajú na Python po tom, ako si osvojili základy algoritmizácie v grafických programovacích prostrediach typu Scratch, kde sa kód aplikačnej logiky tvorí skladaním do seba zapadajúcich blokov typu puzzle a dopĺňaním parametrov. Podľa skúsenosti z krúžkov zameraných na informatiku, programovanie a robotiku je hlavne u talentovaných žiakov dôležité, aby na vyšší,  „textový“ programovací jazyk prešli čo najskôr, pretože grafické programovanie má svoje limity a žiaci po zvládnutí základov algoritmizácie na ne veľmi rýchlo narazia. Paradoxne, hlavným limitom grafického programovania je prehľadnosť, čiže atribút, ktorý sa spočiatku javil ako najväčšia výhoda Scratchu. Zložitejší stavový automat napríklad na komplexné ovládanie robota je oveľa prehľadnejší v Pythone, než v grafickom znázornení. Preto sme nedávno na našom webe uverejnili trojdielny seriál venovaný programovaniu dosky BBC Micro:bit v jazyku Python. Po ... Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
Raspberry Pi Python Programovanie v Puythone informatika robotika