SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

IoT prakticky - programovanie Raspberry Pi v Pythone 3: PWM výstup a ovládanie servomotorov

Mikrokontroléry
1
Mini seriál je zameraný na obsluhu hardvéru pripojeného na dosku Raspberry PI. V tejto časti na praktických príkladoch ukážeme PWM výstup, čiže generovanie impulzovo šírkovej modulácie na GPIO výstupoch. Pomocou PWM sa ovládajú aj servomotory v modelárstve a robotike. Príklady sú v vo videu Prídavný hardvér, prípadne rozširujúce moduly sa pripájajú cez 40-pinový GPIO (General Purpose Input/Output) konektor. Obsahuje 26 vstupno – výstupných portov, pričom niektoré z nich sa dajú prekonfigurovať tak aby fungovali ako špeciálne porty (SPI, I2C, UART RS232...). Na konektore sú vyvedené aj napájacie napätia 3,3 a 5 V. Vývojová doska Raspberry PI má jedno obmedzenie. Nemá analógové vstupy a výstupy. Analógový výstup je možné v niektorých aplikáciách simulovať digitálnym výstupo ... Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
Raspberry Pi PWM impulzovo čírková modulácia Python programovanie informatika