SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

IoT prakticky - programovanie Raspberry Pi v Pythone 4: softvérová obsluha vstupov

Mikrokontroléry
0
Mini seriál je zameraný na obsluhu hardvéru pripojeného na dosku Raspberry PI. V tejto časti na praktických príkladoch ukážeme možnosti softvérovej obsluhy digitálnych vstupov.  Upozorňujeme, že nie každý pin portu sa dá použiť kedykoľvek a na čokoľvek. Napríklad porty GPIO2 a GPIO3 môžete na všeobecné účely použiť iba v prípade aj nie je aktivovaná komunikácia na I2C zbernici. Prečo sme ich teda použili v cvičnom príklade? Aby sme vás upozornili na túto vlastnosť. Na obrázku sú zeleným vyznačené porty, ktoré môžete využiť kedykoľvek a žltým porty, ktoré sa dajú využiť len za určitých okolností.  Pri implicitnom nastavení je komunikácia cez I2C zakázaná.  Ak nemáte vstupný pin pripojený k nejakej napäťovej úrovni, bude ľudovo povedané „plávať“. Inými slovami, načítaná hodnota nie je definovaná, pretože nie je pripojená k ničomu, kým nestlačíte tlačidlo alebo prepínač. Pri rozopnutom tlačidle je hodnota nedefinovaná a ovplyvňuje ju rôzne rušenie. Preto sme v článku https://www.pcrevu ... Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
Raspberry Pi Python programovanie GPIO