SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

IoT prakticky - programovanie Raspberry Pi v Pythone 5: I2C komunikácia

Mikrokontroléry
0
Mini seriál je zameraný na obsluhu hardvéru pripojeného na dosku Raspberry PI. V tejto časti na praktických príkladoch ukážeme možnosti komunikácie cez zbernicu I2C, konkrétne obsluhu expanderu  - obvodu MCP23008 určeného na rozšírenie počtu portov.  Príklady sú v vo videu Upozorňujeme, že nie každý pin portu sa dá použiť kedykoľvek a na čokoľvek. Napríklad porty GPIO2 a GPIO3 môžete na všeobecné účely použiť iba v prípade aj nie je aktivovaná komunikácia na I2C zbernici. A to je práve v príkladoch z tohoto článku. Preto porty GPIO2 a GPIO3 nevyužívajte na iné účely. Na obrázku sú zeleným vyznačené porty, ktoré môžete využiť kedykoľvek a žltým porty, ktoré sa dajú využiť len za určitých okolností.   I2C (Inter-Integrated Circuit)je dvojvodičová obojsmerná sériová zbern ... Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
Raspberry Pi Python Programovanie v Pythone IoT internet veci