SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement

IoT prakticky – použitie EEPROM a prerušenie od watchdogu na Arduine

Technológie
6
V predchádzajúcej časti sme ukázali princíp mechanizmu nazývaného watchdog, ktorý umožní, aby sa riadiaci mikrokontrolér sám zotavil po prípadnej chybe, napríklad zacyklení, delení nulou a podobných problémoch.Watchdog funguje na princípe čítača, ktorý sa automaticky a nezávisle od zvyšku CPU inkrementuje a v okamihu keď počítadlo dosiahne nastavenú hodnotu, mikrokontrolér resetuje. Aby sa tak nestalo, je potrebné periodicky nulovať hodnotu tohto počítadla. Preto je potrebné do vnútra cyklov, prípadne iných sekvencií kódu, ktoré trvajú dlhšie vkladať príkaz, ktorý toto počítadlo pravidelne nuluje, takže nastavená hodnota sa nikdy nedosiahne. Ak v dôsledku chyby hardvéru alebo programu nedokáže programový kód počítadlo resetovať, počítadlo dosiahne nastavenú hodnotu, pri ktorej je potrebné vykonať akciu na nápravu situácie. Najčastejšie sa mikrokontrolér v takom prípade resetuje, alebo sa vygeneruje prerušenie.