SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

IoT prakticky – programovanie Micro:bitu v jazyku Python 3, bezdrôtová komunikácia

Technológie
0
V prvom článku venovanom programovaniu Micro:bit v Pythone sme prebrali obsluhu tlačidiel a displeja, v druhej časti obsluhu hardvéru, čiže vstupov, výstupov, ovládaniu servomotorov, zvuku, kompasu akcelerometru a taktiež sme ukázali zapisovanie údajov do súborov. V tomto článku sa zameriame na komunikáciu cez bluetooth a vstavaný rádiomodem.    Príklad z tohoto článku aj z predchádzajúcich častí sú vo videu. Micro:bit podporuje dva druhy bezdrôtovej komunikácie - Bluetooth Low Energy (BLE) pre komunikáciu s mobilnými zariadeniami a rádiový prenos pre komunikáciu s inými zariadeniami BBC micro:bit. Rádiovú komunikáciu je možné naladiť na rôzne kanály (očíslované 0-83). Všetci zainteresovaní sa naladia na ten istý kanál a každý počuje, čo všetci ostatní vysielajú cez tent ... Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články