SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement

IoT prakticky – snímanie analógových veličín a zobrazovanie na displeji

Technológie
2
Veľa aplikácií pre Arduino potrebuje priebežne, alebo v prípade potreby zobrazovať informácie a možnosť zobrazovania sa hodí aj pri ladení aplikácie, napríklad na vypísanie informácií o aktuálnom stave, hodnotách premenných a podobne. Tento diel bude zameraný aj na snímanie hodnôt z analógových vstupov a tam sa možnosť výpisu aktuálnych hodnôt obzvlášť hodí.   Praktické ukážky k téme článku sú na videu Pri ladení aplikácie môže doska Arduino generovať textový výstup cez sériové rozhranie, konkrétne cez USB, po tom istom kábli pomocou ktorého Arduino programujete. Ukážeme príklad najjednoduchšej sériovej komunikácie. Najskôr vypíšeme statický text.  void setup() {   // inicializácia sériovej komunikácie Serial.begin(9600); } void loop() { Serial.println("Ahoj ja som ... Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články