SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

IoT prakticky: Programovanie ESP 32 vo vývojovom prostredí pre Arduino

Mikrokontroléry
0
V predchádzajúcich častiach sme ukázali možnosti programovania moderného a výkonného mikrokontroléra ESP 32 s podporou WiFi v programovacom jazyku Micropython. Výhodou a nevýhodou Pythonu je, že je to interpretačný jazyk. Ukážeme preto aj ďalšiuveľmi rozšírenú alternatívu – programovanie ESP32 v rovnakom vývojovom prostredí, v ktorom sa programuje populárna vývojová doska Arduino. Využíva programovací jazyk, ktorý je veľmi podobný programovaciemu jazyku C, prípadne Java a zdrojový kód sa kompiluje. Pre tých, čo majú skúsenosti s Arduinom je to najjednoduchšia možnosť ako prejsť na výkonnejšiu platformu s podporou WiFi komunikácie. Zatiaľ nebudeme riešiť implementačné detaily, uspokojíme sa s tým, že podpora ESP32 sa do vývojového prostredia pre Arduino dá jednoducho pridať a následne môžete aj na tejto oveľa výkonnejšej platforme využiť skúsenosti s vývojom pre Arduino. Konfigurácia vývojového prostredia Arduino IDE a spustenie prvého príkladu je vo videu