SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

IoT prakticky: Programovanie mikrokontroléra ATmega 328P, ktorý je aj v Arduine

Mikrokontroléry
0
V predošlom článku sme ukázali ako naprogramovať čipy ATtiny45 a ATtiny85. Ak potrebujete viac portov, alebo komunikačných rozhraní, môžete pre svoju konštrukciu použiť aj mikrokontrolér ATmega328 – rovnaký ako je vo vývojovej doske Arduino. Program aj zapojenie periférií môžete odladiť na Arduine a potom naprogramovať mikrokontrolér na plošnom spoji vašej konštrukcie. Pýtate sa prečo nepoužiť priamo Arduino, veď je lacné? Ak nezáleží na rozmeroch a úspornej prevádzke, tak prečo nie. Ale konštrukcia priamo s čipom môže byť podstatne menšia, ľahšia a bude mať podstatne menšiu spotrebu. Typický prúdový odber Arduina je 50 mA, pretože na ňom sú aj obvody pre programovanie cez USB. Odber samotného čipu je okolo 15 mA, a ak použijete knižnicu na prepínanie do úsporných módov, tak aj podstatne nižší. Postup programovania ATmega328: