SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

IoT prakticky: Python na ESP32, popis portov a rozhraní

Mikrokontroléry
0
V prvej časti seriálu https://www.pcrevue.sk/a/IoT-prakticky--Python-na-ESP32--vyvojove-dosky--instalacia-Micropythonu sme predstavili vývojové dosky s populárnym čipom ESP32 a ukázali postup, ako do vývojovej dosky nahrať interpreter programovacieho jazyka python, konkrétne implementáciu Micropython s knižnicou octopus od octopusLab.cz. Postup je aj vo videu  Pri vytváraní priemerne náročných aplikácií, napríklad jednoduchých riadiacich systémov pre ovládanie kúrenia, robotického vozíku zo stavebnice a podobne nepotrebuje tvorca programového kódu detailné znalosti architektúry mikrokontroléra, aj keď bez základných vedomostí o portoch, komunikačných rozhraniach, prípadne čítačoch, časovačoch, či prerušovacieho systému sa nezaobíde Skôr, než sa začneme naplno venovať obs ... Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
ESP 32 Python Micropython robotika programovanie