SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

MADE IN SLOVAKIA / Predstavujeme inovatívne projekty

Made in Slovakia
0
Autonómne riadenie výroby Smart Industry riešením EMANS Projekt autonómneho riadenia výroby EMANS sa využíva na distribúciu objednávky a riadenie montážneho procesu kolies v prevádzke vrátane dopravníkového pása kolies, meracích a montážnych strojov diskov, obúvacej a fúkacej stanice kolies, ako aj stanice vyváženia a kontroly kvality. Systém EMANS zároveň vyhotovuje digitálny rodný list každého kolesa, obsahujúci podrobný opis meraní z jednotlivých výrobných staníc. Na dosiahnutie autonómneho riadenia výrobných procesov využíva Smart Industry systém EMANS technológiu digitálnych dvojčiat – inteligentných informačných agentov. To znamená, že digitálne dvojčatá sa podieľajú na vytvorení virtuálneho obrazu celej výrobnej prevádzky (kybernetická rovina), v rámci ktorého systém EMANS zabezpečuje autonómne riadenie jednotlivých výrobných operácií. Navyše vďaka digitálnym dvojčatám môžu zamestnanci prevádzky sledovať výrobné a zásobovacie procesy v reálnom čase a disponovať aktuálnymi a pr ... Zobrazit Galériu