SAMSUNG_07 SAMSUNG_07 SAMSUNG_07 Advertisement

MADE IN SLOVAKIA / Predstavujeme inovatívne projekty

Made in Slovakia
1

Smart@Maintenance

Súčasné trendy Priemyslu 4.0, teda digitalizácia, automatizácia a umelá inteligencia masívne prestupujú aj takým konzervatívnym odvetvím, ako je údržba elektrorozvodných zariadení. Zjednodušenie prechodu z papierovej do digitálnej doby by chcel umožniť startup Smart@Maintenance. Vyvíja komplexnú službu na analýzu a návrh systému údržby elektrorozvodných zariadení. Základná myšlienka projektu vychádza z bohatých skúseností v tejto oblasti. Produkt pozostáva z troch modulov: analýza legislatívnych, technických a ekonomických požiadaviek na systém údržby elektrorozvodných zariadení, návrh nového systému údržby, implementácia nového systému údržby u zákazníka. Služba je určená pre prenosové a distribučné elektroenergetické spoločnosti, vlastníkov a prevádzkovateľov distribučných zariadení, revíznych pracovníkov.
   

MIND3X

 Košický startup sa zaoberá vývojom nástroja na stimuláciu mozgu. Ide o podporný simulačný a herný online nástroj na zvýšenie mentálneho výkonu a efektivity. Jeho cieľom je duševný rozvoj človeka a transformácia ľudského myslenia v koncepte rozvoja INDUSTRY 5.0. Nosný produkt je inovovaný metodický program pod názvom NUMERIKA, ktorý vychádza z japonskej metódy SOROBAN (motorické a mentálne počítanie spamäti), podporujúcej rozvoj ukotvenej kognície človeka a stimuláciu mozgových funkcií smerujúcich nielen k matematickému mysleniu. Program zastrešuje digitálna platforma MIND3X, umožňujúca efektívne realizovať edukačné aktivity prostredníctvom LMS (Learning Management System) v prepojení na harmonizovaný informačný systém (ERP II.) Digitálne prostredie integrované do sociálneho priestoru školy a domáceho prostredia používateľa zabezpečuje e-learning vo forme modelovo orientovaných kurzov, čím sa dosiahne samoriadené mikroučenie a nezávislé hodnotenie sa v reálnom čase. Herný spôsob tréningu vytvára zážitkové prostredie pre hráča na rýchle získavanie kľúčových kompetencií v myslení a zvyšovanie sebavedomia pri dosahovaní stanovených cieľov. Interaktívny trenažér ARISMO (digitálny simulátor modelových aritmetických výpočtov) pomáha efektívne rozvíjať hravú kreativitu a vyhodnocovať získané schopnosti rýchleho myslenia a počítania spamäti.

Obom startupom poskytuje Univerzitný vedecký park TECHNICOM (UVP TECHNICOM) v Košiciach podporu v podobe predinkubačného pobytu.

1 komentár

INDUSTRY 5.0 reakcia na: MADE IN SLOVAKIA / Predstavujeme inovatívne projekty

11.9.2020 12:09
Děkuji za článek, jen chci upřesnit, že popisovaná technologie není technologií reprezentující INDUSTRY 5.0. Jmenuji se Michael Rada a jsem zakladatel INDUSTRY 5.0 a s ohledem na skutečnost, že se jedná o první průmyslovou evoluci řízenou člověkem a kompletní nový globální ekosystém, je použití názvu výrobcem, či autorem neadekvátní. Pro ty, kdo se chtějí dozvědět více, zde je je link na keynote 2020, přednesený na konci srpna v Indii. https://www.youtube.com/watch?v=bRG9X1861-E
Reagovať

Pridať komentár