SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

MADE IN SLOVAKIA / Predstavujeme inovatívne projekty

Made in Slovakia
1
Smart@Maintenance Súčasné trendy Priemyslu 4.0, teda digitalizácia, automatizácia a umelá inteligencia masívne prestupujú aj takým konzervatívnym odvetvím, ako je údržba elektrorozvodných zariadení. Zjednodušenie prechodu z papierovej do digitálnej doby by chcel umožniť startup Smart@Maintenance. Vyvíja komplexnú službu na analýzu a návrh systému údržby elektrorozvodných zariadení. Základná myšlienka projektu vychádza z bohatých skúseností v tejto oblasti. Produkt pozostáva z troch modulov: analýza legislatívnych, technických a ekonomických požiadaviek na systém údržby elektrorozvodných zariadení, návrh nového systému údržby, implementácia nového systému údržby u zákazníka. Služba je určená pre prenosové a distribučné elektroenergetické spoločnosti, vlastníkov a prevádzkovateľov distribučných zariadení, revíznych pracovníkov.     MIND3X  Košický startup sa zaoberá vývojom nástroja na stimuláciu mozgu. Ide o podporný simulačný a herný online nástroj na zvýšenie mentálneho výkonu a ef ...