Ministerstvo dá peniaze na projekty SmartCity

Pripadové štúdie
0

Finančnú podporu dostanú dve spoločnosti, ktoré chcú realizovať projekty v Banskej Bystrici, v Dolnom Kubíne a v Trnave.

Ministerstvo hospodárstva SR (MH) podporí projekty zamerané na smart city. Spoločnostiam SEAK Energetics a Alam poskytne v rámci iniciatívy „Chcem smart mesto“ finančnú podporu na vypracovanie štúdie a pilotnú prevádzku ich smart riešení v mestách Banská Bystrica, Dolný Kubín a Trnava. Každý projekt podporí ministerstvo sumou zhruba 60 tisíc eur.

V momente, ako sme si uvedomili, že rozvoj akéhokoľvek regiónu je závislý najmä na ekonomických aktivitách, ktoré v ňom prebiehajú, sme vypracovali koncept postavený na identifikácii takých inovatívnych riešení, ktoré by boli využiteľné aj pre mestá a občanov. Vo výsledku sme mali konkrétnu predstavu ako k tejto téme pristúpiť a na základe toho sme vypracovali prvý podporný mechanizmus priamo zo štátneho rozpočtu,“ informovala generálna riaditeľka Sekcie podnikateľského prostredia a inovácií MH Miriam Letašiová.

Spoločnosť SEAK s technológiami pre smart osvetlenie, nabíjanie a meteostanice bude svoje riešenie nasadzovať v Banskej Bystrici a Dolnom Kubíne. Pri vypracovaní štúdie počítajú s troma realizačnými variantmi. Prvý z nich umožní projekt nasadiť bez akejkoľvek finančnej účasti mesta. Druhý a tretí variant budú zahŕňať širšie pokrytie a ich realizácia bude podmienená finančnou spoluúčasťou mesta. „Veríme, že ako do Banskej Bystrice, tak aj do Dolného Kubína naše riešenia prinesú praktické prínosy pre ich občanov. Nové inteligentné lampy, meteostanice aj nabíjačky elektromobilov bude mesto spravovať integrovane v prehľadnom systéme, ktorý poskytuje vybrané informácie aj priamo občanom mesta,“ uviedol riaditeľ spoločnosti SEAK Energetics Heliodor Macko.

Spoločnosť Alam podala žiadosť o podporu nasadenia svojich riešení v Trenčíne a Trnave. Ministerstvo schválilo nasadenie riešenia len v Trnave, nakoľko mestu Trenčín už bol schválený iný smart city projekt. „Mesto Trnava malo prioritne záujem o podporu v oblasti dopravy a enviro tematike. Preto sme sa rozhodli prostredníctvom svojej aplikácie sprístupniť obyvateľom Trnavy výsledky monitoringu ôsmich meteostaníc umiestnených v rôznych častiach mesta, ktoré budú zobrazovať sledované hodnoty teploty, vlhkosti, tlaku, svetelnosti, úrovne oxidu uhličitého, pevných častíc a hluku,“ dodal zástupca spoločnosti Alam Martin Noskovič. Dotácia ministerstva umožní realizáciu tohto projektu bez akejkoľvek finančnej účasti mesta počas dvoch rokov.

MH podporí vypracovanie štúdií a pilotné smart city projekty celkovo v desiatich mestách. Okrem vyššie spomínaných miest rezort hospodárstva podporí nasadenie projektov aj v Hlohovci, Trenčíne, Banskej Štiavnici, Poprade, Nitre, Bratislave a v Senci.

Iniciatívu „Chcem smart mesto“ založili slovenské technologické spoločnosti Sygic, Sensoneo, Seak, GoSpace Tech, Alam a MycroftMind ako platformu na podporu zavádzania inovatívnych riešení do slovenských miest.

venergetike.sk

Všetky autorove články
smart city projekt financie mesto

Pridať komentár