CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Networking Academy Games 2020 po prvýkrát on-line!

Tlačové správy
0

Keď študenti dávajú prednosť počítačovým sieťam pred sociálnymi...

IT talenty z celej SR sa už tradične stretli na už 15. ročníku celoštátneho kola súťaže študentov v oblasti sieťových technológií. Netradične – on-line!

Dňa 19.5.2020 sa konalo celoštátne kolo súťaže študentov slovenských stredných a vysokých škôl, v rámci ktorej mali študenti možnosť prezentovať svoje vedomosti a praktické zručnosti z oblasti počítačových sietí. Súťaž bola organizovaná v rámci programu Sieťových akadémií Cisco. Súťaž bola v tomto roku po prvý krát organizovaná vzhľadom na súčasnú situáciu spojenú s pandémiou korona virusu v on-line prostredí s využitím videokonferenčného a kolaboračného systému Webex v dvoch kategóriách jednotlivcov:

V kategórii "UNI SS" – študentov stredných škôl a kategórii "UNI - VS" –  študentov vysokoškolákov. Každá škola malá možnosť nominovať do celoštátneho kola svojich najlepších študentov. V rámci národného kola súťažiaci riešili on-line vedomostný test a taktiež on-line praktickú  úlohu. Nad transparentnosťou a hodnotením dohliada odborná porota zložená zo zástupcov akademickej sféry a expertov z firiem, pôsobiacich v oblasti informačných technológií.

 „Študenti v rámci súťaže prezentujú svoje znalosti a zručnosti, ktoré získali prostredníctvom štúdia v rámci Sieťového akademického programu Cisco, ktorý je považovaný za najúspešnejšiu vzdelávaciu iniciatívu, ktorá vznikla na základe spolupráce akademickej sféry s priemyslom v Slovenskej republike v rámci partnerstva verejnej a privátnej sféry“ dopĺňa Doc. Ing.  František Jakab, PhD.  predseda organizačného výboru súťaže z Technickej univerzity v Košiciach.

Vo finále už 15. ročníka „sieťovej olympiády“ súťažilo 88 stredoškolákov a vysokoškolákov, ktorí museli preukázať vedomosti na úrovni medzinárodnej priemyselnej certifikácie CCNA.  Študenti sa museli popasovať s náročnými zadaniami a ukázať, že dokážu riešiť aj profesionálne naformulované požiadavky zákazníkov. Odmenou za to je záujem firiem – ich potenciálnych zamestnávateľov. 

Výsledky 15. ročníka NAG 2020:

  • Kategória UNI-SS – stredoškolský študenti
  • Erik Revaj, Technická akadémia, Spišská Nová Ves
  • Lukáš Berko, Súkromná SOŠ, Poprad
  • Adam Majirský, SPŠ elektrotechnická, Košice
  • Kategória UNI-VS – študenti vysokých škôl
  • Maroš Pekár, Žilinská univerzita v Žiline
  • Miroslav Murín, Technická univerzita v Košiciach
  • Marek Ploštica, Žilinská univerzita v Žiline

Cieľom Sieťového akademického programu Cisco, ktorý je na Slovenských školách už od roku 1999,  je hľadať a rozvíjať talenty v oblasti sieťových technológií. Na Slovensku je doň zapojených päť univerzitných pracovísk a viac ako 70 stredných škôl. Ročne tieto školy pripravia viac ako 400 expertov na úrovni priemyselného certifikátu CCNA a CCNP. Od roku 1999 bolo do programu zapojených takmer 50 000 študentov stredných a vysokých škôl.

Slovensko patrí medzi európsku špičku v príprave sieťových špecialistov na báze programu sieťových akadémií. V súčasnosti v rámci programu sieťových akadémií študuje v SR viac ako 5 000 študentov. Slovenskí študenti patria k najúspešnejším aj v medzinárodnom meradle.

Študentskú súťaž NAG 2020 bola organizovaná spoločnosťou Cisco Systems Slovakia v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislava, Žilinskou univerzitou a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika a spoločnosťou CEELABS, s.r.o., ako aktivita v rámci národného projektu IT AKADÉMIA - VZDELÁVANIE PRE 21.STOROČIE. Súťaž je registrovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako súťaž v oblasti odborných zručností v kategórií C.

Súťaž NAG 2020 sa uskutočnila aj vďaka partnerskej podpore: Generálneho partnera súťaže ALEF Distribution SK, partnerov AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o., T-Systems Slovakia, s.r.o., NTT Slovakia s.r.o., Košice IT Valley a mediálnemu partnerovi NEXTECH.

Vedomosti a zručnosti v oblasti počítačových sietí dnes požadujú nielen veľké, ale čoraz častejšie aj menšie spoločnosti. Preto je o týchto odborníkov veľký záujem. Už samotný priebeh súťaže sledujú mnohé významné firmy, ktoré môžu medzi študentmi identifikovať nové talenty a osloviť ich s ponukou na spoluprácu. Práve sieťové akadémie učia budúcich IT profesionálov navrhovať, konfigurovať a prevádzkovať počítačové siete. Mladí ľudia s týmito znalosťami majú v dnešnej dobe výbornú perspektívu na uplatnenie sa na trhu práce.

„Úloha sieťových špecialistov sa postupne mení a praxi sa musí prispôsobovať aj ich vzdelávanie. Z toho vychádza aj vzdelávací program  Sieťových akadémií. Študenti v rámci vzdelávacieho programu riešia simulované úlohy, s akými by sa mohli stretnúť aj v skutočnom živote. Rutinné konfigurácie budú totiž čoraz viac zvládať aj automatické siete a od IT špecialistov sa bude očakávať viac kreatívnej činnosti, porozumenie celkovej stratégii firiem a prepájanie technológií s biznisom“ povedal Marián Puttera zo spoločnosti Cisco Systems Slovakia.

Viac informácií o súťaži, ako aj celkové výsledky je možné nájsť na www.netacad.sk.

Zobrazit Galériu

University Science Park TECHNICOM

Všetky autorove články
online súťaž vzdelavanie technológie

Pridať komentár