SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Nominácie na počítačových Oskarov za rok 2016

0

Tradícia udeľovania prestížnych cien IT osobnosť, IT firma, IT produkt a IT projekt roka pokračuje už šestnásty rok. Cieľom je zhodnotiť odborné a manažérske úsilie osobností a firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií, oceniť najvýznamnejšie projekty a produkty realizované v danom roku.

Odborná komisia zostavila aj tento rok širšiu nomináciu viac ako 200 osobností a firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií. Na základe údajov z informačných dotazníkov porota hlasovaním zostavila užšie nominácie troch osobností, troch firiem, troch produktov a troch projektov bez určenia poradia, z ktorých neskôr vyberie držiteľov tohto prestížneho ocenenia na rok 2016. Výsledky budú vyhlásené 12. októbra 2016 na slávnostnom podujatí IT GALA.

V kategórii IT OSOBNOSŤ roka 2016 sa do užšej nominácie dostali (v abecednom poradí):
Mária Bieliková (profesorka, dekanka FIIT STU v Bratislave)
Šimon Šicko (CEO Pixel Federation)
Stanislav Verešvársky (výkonný riaditeľ CNC, a. s.)

V kategórii IT FIRMA roka 2016 sa do užšej nominácie dostali (v abecednom poradí):
Escape Motions, s. r. o.
PIXEL FEDERATION, s. r. o.
Sygic, a. s.

V kategórii IT PRODUKT roka 2016 sa do užšej nominácie dostali (v abecednom poradí) nasledujúci výrobcovia a ich produkty:
MyPicture
MyPicture predstavuje cloudové riešenie, ktoré umožňuje rýchlu a presnú identifikáciu/kategorizáciu všetkých účastníkov podujatia prostredníctvom technológie rozpoznávania tváre. Produkt prihlásila spoločnosť Innovatrics, s. r. o.

Riadiaci a monitorovací systém na riadenie autonómnych logistických ťahačov  
Flexibilné riešenie logistického procesu, ktoré je schopné rozhodovať a riadiť transport na základe stavov periférií a požiadaviek od externých zariadení a systémov. Produkt prihlásila spoločnosť CEIT Technical Innovation, s. r. o.

Slido
Slido mení jednosmernú komunikáciu na obojsmernú. Vďaka otázkam z publika sa tak každý môže stať aktívnym účastníkom diania a vďaka LiveSlides majú účastníci prezentácie ihneď v mobile a môže sa k ich obľúbenému obsahu kedykoľvek vrátiť. Produkt prihlásila spoločnosť Slido.

V kategórii IT PROJEKT roka 2016 sa do užšej nominácie dostali (v abecednom poradí) nasledujúci riešitelia a ich projekty:
Portál e-VÚC
Cieľom projektu je publikovať pre občanov informácie o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktoré vznikajú na samosprávnych krajoch v rámci ich agendy. Na rozdiel od štátnych portálov (Národný portál zdravia, ÚPVS) a rôznych firemných riešení (ZZZ.sk) obsahuje reálne, denne aktualizované údaje – je to jediný takýto zdroj v SR. Zverejňujú sa aj informácie o pracoviskách v nemocniciach. Projekt prihlásila spoločnosť Crystal Consulting, s. r. o.

Slovenská akademická dátová sieť SANET
Pripojenie univerzít, pracovísk SAV, výskumných ústavov, knižníc, univerzitných nemocníc, niektorých štátnych inštitúcií, miest a aj stredných a základných škôl na optickú infraštruktúru s prenosovou rýchlosťou minimálne 1/10 Gbit/s, pripojenie do európskej vysokorýchlostnej dátovej siete pre vedu, výskum a vzdelávanie GEANT rýchlosťou 20 Gbit/s a do siete internet rýchlosťou 60 Gbit/s. Projekt prihlásilo Združenie používateľov slovenskej akademickej dátovej siete SANET.

Waste:IT / SENSONEO
Cieľom projektu je monitorovanie odpadu, aktuálne informácie a aj dlhodobé záznamy o kvalite triedenia odpadu pre obyvateľov a zákazníkov, zlepšenie dopravnej situácie a zníženie hlučnosti v mestách, ktorú spôsobujú zberové vozidlá, a prispievanie k zlepšeniu stavu životného prostredia v bezprostrednom okolí občanov. Projekt prihlásila spoločnosť BRAIN:IT, s. r. o.

O nomináciách rozhodla komisia zostavená z IT novinárov a zástupcov profesijných IT organizácií v zložení: Ivan Kopáčik (ISACA), Ľuboslav Lacko (ITnews.sk), Ján Šebo (CTF), Mário Lelovský (ITAS), Boris Tytykalo (SITA), Jozef Šupšák (eFOCUS), Filip Hanker (Živé.sk) a Martin Drobný (PC REVUE).

Osobnosti, ktoré prijali nomináciu, hodnotila porota z pohľadu prínosu k technickému rozvoju, k rozvoju IT biznisu na Slovensku. Zohľadňovala sa aj účasť v poradných orgánoch, profesijných združeniach, angažovanosť vo vzdelávaní, osvete a informovaní verejnosti. V prípade firiem sa hodnotil vývoj unikátnych produktov, uvedenie nových služieb, vývoz produktov s vysokým obsahom vlastnej pridanej hodnoty, rozvoj nových trhových segmentov, investície do rozvoja firmy, spolupráca s akademickou sférou a výskumnými ústavmi. Prihlásené projekty hodnotila porota najmä z pohľadu prínosu pre cieľovú skupinu, z hľadiska originálnosti riešenia, ako aj podľa referencií projektu. Základom hodnotenia boli výsledky dosiahnuté v roku 2015, porota však prihliadala aj na vývoj v širšom časovom horizonte. Nevyhnutnou podmienkou IT produktov bol ich slovenský pôvod. Produkty sa hodnotili najmä z hľadiska inovatívnosti a originálnosti, dizajnu a úžitkových vlastností, ako aj prínosu pre cieľovú skupinu.

Ocenenia IT OSOBNOSŤ, IT FIRMA, IT PRODUKT a IT PROJEKT roka 2016 budú udelené 12. októbra 2016 na slávnostnom večere IT GALA. Výročné podujatie slovenskej komunity informačných technológií a telekomunikácií IT SUMMIT a IT GALA organizuje Digital Visions, vydavateľ magazínu PC REVUE a portálu pcrevue.sk. 

Redakcia

Všetky autorove články
IT GALA IT PRODUKT IT firma IT osobnost IT projekt

Pridať komentár