SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Programovanie PLC – aplikácia pre riadiacu jednotku UniPi Axon M205 so systémom Mervis

Mikrokontroléry
0
V predchádzajúcom článku zo série programovanie PLC sme predstavili riadiacu jednotku UniPi Axon M205. Programovanie tejto riadiacej jednotky s implicitne nainštalovaným systémom Mervis pomocou diagramu funkčných blokov (FBD) je jednoduché a intuitívne Zapojenie a príklad jednoduchej aplikácie pre UniPi Axon M205 je vo videu  Pripomíname, že PLC UniPi Axon M205 využíva napájacie napätie 24 V a má 20 digitálnych vstupov (DI), u ktorých softvér indikuje logickú 1, ak je napätie na vstupe v rozmedzí 5-35V. Logická 0 je potom indikovaná v prípade poklesu napätia na vstupe pod 3.5V a jeden analógový vstup AI, ktorý disponuje tromi módmi merania: meranie jednosmerného napätia v rozsahu 0-10V, meranie jednosmerného prúdu v rozsahu 0-20mA a meranie odporu do 2kOhm. Na ovládanie p ... Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
PLC Unipi Axon M205 priemyselná automatizáci