SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Python: Django IV / 23. Časť

0
V tejto časti seriálu predstavíme a detailne opíšeme algoritmy druhej verzie našej vzorovej aplikácie Django s názvom Spotreba energií v2.0. Do aplikácie doplníme všetky základné funkcie, ktorých existencia je nevyhnutná z dôvodu manažmentu záznamov nachádzajúcich sa v databázovej tabuľke. Okrem toho budeme dolaďovať grafický vzhľad aplikácie, riešiť jej odolnosť proti zadávaniu nekorektných vstupov a priebežne vykonávať jej testovanie. Obr. 1 Aplikácia Spotreba energií v2.0 View V prípade dopĺňania programovej funkcionality, teda samotného programovania v jazyku Python, sme venovali najväčšiu pozornosť súboru energie/views.py, do ktorého sme doplnili dve nové funkcie: voda_add() a voda_del(). Prvá z nich vykonáva pridanie nového záznamu do databázovej tabuľky. Pomocou druhej vybraný záznam mažeme, resp. odstraňujeme z tabuľky. Samozrejmosť je úzke prepojenie kódu so šablónami add.html a del.html, ktoré navyše dopĺňa šablóna status.html, určená na výpis stavových hlásení. voda_ad ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať