CANON_122023 CANON_122023 CANON_122023

Python – 29. časť Vulkan prakticky

0
Túto časť seriálu venujeme extrémne stručnému opisu praktickej aplikácie, v rámci ktorej využijeme funkcionalitu API Vulkan na vykreslenie jednoduchej scény. Hneď v úvode zopakujeme, že jazyk Python z pohľadu výkonu v žiadnom prípade nesiaha na jednoznačného lídra, ktorým je jazyk C. Efektivitu programového kódu takisto nemožno prehnane vyzdvihnúť, pretože Vulkan si v oboch prípadoch vyžaduje oveľa náročnejšiu a hlavne rozsahovo väčšiu prípravu kódu. Čo si však môžeme z tohto článku odniesť, je poznanie, že Python je svojou flexibilitou skutočne bezhraničný a okrem ostatnej funkcionality dokáže bez problémov pracovať s modernými programovacími rozhraniami, medzi ktoré patrí aj API Vulkan. Príprava prostredia Na to, aby sme mohli pripraviť a spustiť priloženú vzorovú aplikáciu s názvom PyGLSL v2.0, musíme vykonať minimálne nasledujúce dva kroky: 1. V prípade OS Windows musíme nainštalovať Vulkan SDK, resp. aplikáciu by sa nám mohlo podariť spustiť aj bez inštalácie SDK, a to tak, že ... Zobrazit Galériu

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať