SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Python: Efektívny lovec / 7. časť

0
MVýnimky Interpreter Pythonu pri vzniku chyby, ktorá nastane počas vykonávania programu (runtime error), vytvorí objekt nazývaný výnimka (exception). Interpreter ukončí vykonávanie programu a informuje o vzniku výnimky cestou oznamu (traceback), ktorý obsahuje dve časti: 1. typ chyby, 2. špecifikácia chyby. V prípade, ak chceme pripraviť kód, o ktorom vieme, že by mohol generovať výnimku, no nechceme, aby došlo k ukončeniu vykonávania programu, môžeme použiť výkonný výraz try a uzavrieť problematický kód do jeho tela, ako napr.: subor = input("Zadaj názov súboru:")   try:     # Kód, ktorý by mohol generovať výnimku     f = open(subor,"r") except FileNotFoundError:     # Ak nastala výnimka typu FileNotFoundError     print("Súbor neexistuje!") else:     # Ak nenastala výnimka     print("Súbor bol otvorený na čítanie") finally:     # Vykoná sa v každom prípade     print("Hotovo") Kód uvádzaný v tele poslednej klauzuly finally môžeme využiť na riadne uzavretie rozpracova ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať