CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Python: PyGLSL v2.1 / 32. časť

0
V tejto časti seriálu o programovaní v jazyku Python sa poslednýkrát vrátime k aplikácii PyGLSL. Počas prípravy jej druhej verzie, v rámci ktorej sme na vykreslenie jednoduchej 3D scény využili funkcionalitu API Vulkan, sme sa zmienili, že definíciu vrcholov a farieb dvojice trojuholníkov, ktoré sú obsahom našej scény, sme zahrnuli do kódu shaderov. Navyše v spomínanej verzii aplikácie sme na pokrytie trojuholníkov použili jednoduché farby bez aplikácie textúrovania. Externú definíciu vrcholov a textúrovanie síce možno implementovať relatívne drobnými úpravami kódu, spomínaná funkcionalita je však neodmysliteľnou súčasťou moderných 3D aplikácií, a preto ju nesmieme opomenúť. {{BANNER|SIMPLE_BANNER_HOMEPAGE_2}} Definícia atribútov vrcholov Objekty počítačovo generovaných 3D scén sú zväčša zložené z trojuholníkov, ktoré sú definované tromi vrcholmi. Každý z uvedených vrcholov môže mať viacero atribútov (vlastností), medzi ktoré okrem iných patrí najmä poloha, farba a textúrovacie súra ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať