SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Python: Sliedič v.2 / 19. časť

0
Táto časť seriálu bude priamym pokračovaním predošlej, v ktorej sme opísali funkcionalitu vzorovej aplikácie Sliedič v.1. Nadväznosť textového obsahu úzko súvisí s nadväznosťou programového kódu aplikácie. V podstate ide o rozšírenie jej prvej verzie o aktívnu časť. Tá bude realizovať tzv. poškodenie záznamov ARP. Ide o jeden zo základných spôsobov aktívneho sliedenia v počítačových sieťach. ARP poisoning Sieťové zariadenia komunikujú v rámci počítačovej siete prostredníctvom zasielania sieťových paketov. Na tretej (sieťovej) vrstve modelu OSI je každé zariadenie reprezentované svojou IP adresou. Pri následnom zapuzdrení údajov do rámca druhej (linkovej) vrstvy sú IP adresy dopĺňané o MAC adresy komunikujúcich zariadení. Tie sa získavajú pomocou tzv. ARP broadcastu. V prípade, ak chce jedno zariadenie komunikovať s iným, ktorého MAC adresu ešte nepozná, do celej siete (broadcast) zašle ARP Request paket. Tento paket prijmú všetky sieťové zariadenia, ale odpovie naň (ARP Reply) iba to ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať