PMI_092022 PMI_092022 PMI_092022

ROČENKA ELEKTROMOBILITY 2019: Energetická bilancia (výroba/spotreba) Slovenska

0

SR je z pohľadu spotreby elektrickej energie najmenší trh v porovnaní s okolitými krajinami. Od roku 2008 je SR čistým importérom elektrickej energie, ale po spustení nových blokov 3 a 4 Atómovej elektrárne Mochovce sa stane jej exportérom.

Odhad vývoja spotreby elektriny počíta s jej približne 1,2-percentným medziročný nárastom do roku 2030. V takom prípade dosiahne spotreba SR v roku 2030 hodnotu 35,2 TWh, pričom až 87 percent elektrickej energie bude pochádzať z nízkouhlíkových zdrojov.

Elektrina má špecifické postavenie v rámci energetických zdrojov. Toto postavenie vyplýva z toho, že rast jej výroby a spotreby nemusí byť sprevádzaný negatívnym dosahom na životné prostredie, ako je to u ostatných druhov palív a energie. Elektrickú energiu je možné považovať za čistú, ak je vyrábaná a spotrebovávaná s vysokou účinnosťou, ak nahrádza výrobu energie zo spaľovania nízkoenergetických palív alebo ak je vyrábaná z obnoviteľných zdrojov energie.

 

Kompletné vydanie ročenky ELEKTROMOBILITA 2019 vo formáte PDF

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
elektromobilita energia bilancia Slovensko

Pridať komentár