SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

ROČENKA ELEKTROMOBILITY 2019: Stav na Slovensku

0

Ani zďaleka už nie je pravdivý názor zakorenený v slovenskej verejnosti, že elektromobilita je u nás hudba budúcnosti. V posledných 2 až 3 rokoch je rozvoj infraštruktúry aj ponuka elektromobilov na veľmi dobrej úrovni a Slovensko patrí v infraštruktúre medzi najlepších v tomto regióne.

Pohol sa aj predaj elektromobilov a plug-in hybridov. Od novembra 2016 ministerstvo hospodárstva v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu Slovenskej republiky realizovalo projekt na podporu elektromobility, v rámci ktorého sa poskytovali až do 30. júna 2018 dotácie na nákup a registráciu ekologických vozidiel v kategórii M1 (osobné vozidlá do 3,5 tony) a N1 (úžitkové vozidlá do 3,5 tony).

Kupujúci tak mohli čerpať dotáciu 5000 eur na nákup elektromobilu a 3000 eur na nákup plug-in hybridu. Počas tohto obdobia dostalo dotáciu dovedna 808 žiadateľov, z čoho viac ako tretina pripadla na plug-in hybridy. O dotáciu na kúpu vozidla však mohol požiadať nielen jednotlivec, ale aj obce, mestá a kraje, a to od 19. marca do 2. mája 2018 až do výšky 30 000 eur. Samospráva musela uhradiť 5 % z ceny vozidla a nákup sa musel zrealizovať do konca roka. 


Aktuálny stav predaja elektromobilov na Slovensku podľa výrobcov za obdobie január – október 2018

 

 

Kompletné vydanie ročenky ELEKTROMOBILITA 2019 vo formáte PDF

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
elektromobilita Slovensko rozvoj

Pridať komentár