SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

ROČENKA ELEKTROMOBILITY 2019: Technológie v elektrických vozidlách - Elektromotory

0
Všetky elektromobily používajú vysokonapäťové elektrické systémy a elektromotor bez prevodových stupňov. Toto riešenie je vhodnejšie na prenos vysokých výkonov, lebo nevyžaduje také hrubé a ťažké káble. Elektromotory sa umiestňujú priamo na nápravu alebo do jej blízkosti a majú iba pevný redukčný prevod. Z minulosti boli známe koncepty s umiestnením elektromotorov do náboja kolesa, toto riešenie však prináša viacproblémov než úžitku, pretože je problematické účinne tlmiť veľkú hmotu kolesa pri prechode nerovnosťami. Takýto systém je teda použiteľný iba pri dopravných prostriedkoch jazdiacich nízkymi rýchlosťami. V prípade usporiadania 4×4 sa používa dvojica motorov, každý pre jednu nápravu, a ich spoluprácu riadi elektronika. Systémy pohonu sú dedikované a jednotliví výrobcovia ich vyvíjajú sami pre konkrétny model alebo sériu, hoci už existujú koncepty elektrických platforiem využiteľných napríklad pre celý modelový rad. Paralelné hybridy a plug-in hybridy sa usporiadaním viac podobaj ...

Redakcia

Všetky autorove články
elektromobilita elektromotor