SAMSUNG_072024 Advertisement SAMSUNG_072024 Advertisement SAMSUNG_072024 Advertisement

ROČENKA ELEKTROMOBILITY 2019: Technológie v elektrických vozidlách - Rekuperácia energie

0
Jeden z kľúčových zdrojov úspory elektromobilov a hybridných áut je rekuperácia čiže dobíjanie energie do batérií pri brzdení elektromotorom. Súčasťou výbavy týchto vozidiel je aj systém premieňajúci mechanickú energiu na elektrickú. Túto funkciu plní spravidla elektromotor pracujúci buď v režime motora, keď vozidlo poháňa, alebo generátora, keď dobíja batérie. POKUS NA KONKRÉTNEJ TRASE Koľko energie sa takto ušetrí pri jazde dolu kopcom a pri brzdení v mestskej a bežnej premávke? Na získanie odpovedí na tieto dve otázky stačí základná znalosť fyziky. Ako referenčná trasa poslúžila cesta Ružomberok – Banská Bystrica, pretože je na nej horský priechod Donovaly a časť jazdy prebieha po mestských komunikáciách - v obidvoch mestách cez niekoľko svetelných križovatiek a kruhový objazd. Pokus absolvovalo bežné vozidlo s nainštalovaným monitorovacím systémom Commander Control Car. Vzdialenosť 52,8 km sme pri obvyklom dodržiavaní dopravných predpisov prešli za 55 minút pri priemernej rýchlos ...

Redakcia

Všetky autorove články
elektromobilita rekuperacia energia