SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Robotické stavebnice / Na podporu technických zručností a programovania

0
Medzi hotovým robotom, robotickou rukou či podvozkom a robotickou stavebnicou je väčší rozdiel, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Pri stavbe robota deti hravou a tvorivou formou pochopia dôležité princípy mechaniky, ako je princíp páky, prevodov s ozubenými kolesami či pásových podvozkov.  Ak má nádejný adept robotiky primárny záujem o programovanie, na prvý pohľad by sa zdalo, že pre neho je jednoznačná voľba hotový robot alebo robotický podvozok. Možno neskôr, ale spočiatku by mu veľmi prospelo, keby si sám zo stavebnice postavil niekoľko robotických konštrukcií, aby získal cit pre mechaniku a naučil sa, kde sú umiestnené jednotlivé senzory a ako fungujú. Potom bude vedieť programovať oveľa kreatívnejšie. Kritériá výberu Hlavné kritérium pri výbere stavebnice, ktorou chcete rozvíjať technické zručnosti, je primeranosť veku dieťaťa. Túžba vytvoriť niečo zaujímavé je spoločná pre všetky vekové kategórie, ale dieťa na to, aby sa začalo o danú oblasť zaujímať, musí byť motivované. A ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články