PANASONIC PANASONIC PANASONIC

Robotika - čo dokážu roboty Blue-Bot a Pro-Bot

Technológie
0

V tomto dielu prázdninového seriálu venovaného robotike predstavíme možnosti dvoch robotov od britskej firmy TTS. Blue-Bot sa programuje zadávaním sekvencie krokov, pričom krok je buď pohyb v danom smere o 15 cm, alebo otočenie o 90 °. Môžete naprogramovať až 200 krokov. Ak použijete na programovanie mobilnú aplikáciu vidíte v nej aj postupnosť naprogramovaných krokov. Robot nemá žiadne senzory, takže sa nedá zistiť, či narazili do prekážky, ani neumožňujú realizovať zložitejšie programové konštrukcie, napríklad opakovanie postupnosti niekoľkých krokov v cykle a podobne. 

Možnosti robota Blue-Bot

Možnosti robota Pro-Bot

Po zapnutí a stlačení tlačidla GO sa zadá postupnosť krokov. Ďalším stlačením GO postupnosť zadaných príkazov začne vykonávať.

 Ak žiak napíše nesprávny program, ktorý nesplní zadanie je možné k nemu pridať ďalšie príkazy, robota vrátiť na pôvodné miesto a znovu spustiť doplnený program. Robot nemá displej takže program nie je možné editovať.Ak použijete niektorú z tematických podložiek, ktorá má štvorcovú sieť s veľkosťou štvorca 15x15 cm, môžu s Blue-botom deti plniť rôzne zaujímavé úlohy.

Robot Pro-Bot je konštrukčne vyriešený ako autíčko. Umožňuje zadávať variabilnú dĺžku pohybu v centimetroch, zadávať uhol otočenia, takže môže jazdiť a pomocou fixky kresliť aj mnohouholníky.  Môžete naprogramovať aj cykly a používať procedúry. Robotické autíčko má displej, takže program sa dá editovať

Robot má zabudované dotykové́ senzory v prednom aj zadnom nárazníku, na prednej kapote senzor svetla a má aj zvuku. Pomocou USB sa robot nielen nabíja, ale dá sa programovať aj cez PC cez samostatne dodávaný softvér Probotix.  V osi medzi kolieskami, ktoré zabezpečujú pohyb (kolieska autíčka sú len dekoratívne) je otvor s držiakom, do ktorého je možné vložiť fixku a kresliť rôzne obrazce.  Implicitne sa robot pohybuje v 25 cm krokoch, dĺžka kroku sa však dá zadať.  Parameter za príkazom udáva dĺžku pohybu v cm. 

Môžete programovať aj cykly, pričom prvý parameter v hranatej zátvorke je počet opakovaní sekvencie príkazov v cykle. Robot umožňuje použiť 32 procedúr definovaných používateľom.

Hlavný program a dve procedúry na nakreslenie kvetu so šiestimi lupeňmi.

Ďalšie procedúry slúžia na obsluhu udalostí od senzorov, takže napríklad do procedúry FRONT si môžete naprogramovať čo má robot vykonať ak narazí predným nárazníkom do prekážky. Možnosti procedúr sú vo videu.

Po dlhšom zatlačení tlačidla Menu sa zobrazí ponuka ďalších funkcií

A napokon pohľad pod kapotu

https://www.vyuka-vzdelavani.cz

 https://www.vyuka-vzdelanie.sk

.

 

Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
robotika informatika Blue-Bot Pro-Bot

Pridať komentár