SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Robotika – ovládanie modelov LEGO Technic mikropočítačom BBC Micro:bit 2

Mikrokontroléry
0
V prvej časti venovanej automatizácii výtvorov zo stavebnice LEGO Technic sme ukázali možnosti motorov a servomotorov určených na zakomponovanie do tejto stavebnice. Po doplnení o vhodnú riadiacu jednotku budú môcť žiaci a študenti naplno prejaviť svoju kreativitu. Vzhľadom k vekovej kategórii pre ktorú sú stavebnice LEGO Technic určené je najvhodnejšou riadiacou jednotkou mikropočítač BBC Micro:bit (14 eur) používaný v mnohých našich školách pri výučbe programovania a robotiky doplnenú o modul Elecfreaks Wukong, ktorý umožňuje riadiacu jednotku zakomponovať do Lega.  Príklady sú vo videu  Rozširujúci modul Wukong nie je o mnoho väčší než samotný Micro:bit. Je konštruovaný tak, že sa dá zabudovať do platformy LEGO vybavené štandardným rámečkem 7 x 5. Vo vnútri platformy j ... Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
Lego Technic BBC micro:bit MicroBit robotika programovanie modely áut