SAMSUNG_07 SAMSUNG_07 SAMSUNG_07 Advertisement

Kvalitný obsah a šikovné služby pri vzdelávaní na diaľku

0

Na krízovú situáciu zareagovali viaceré spoločnosti, IT firmy aj vydavateľstvá, ale tiež umelci, knižnice a kníhkupectvá. Poskytli svoje služby, sprístupnili e-knihy zadarmo, umelci čítajú deťom rozprávky alebo hrajú krátke motivačné divadielka pre malé deti. Učitelia, rodičia a deti tak môžu v období karantény bezplatne využívať viacero nástrojov, pracovných listov alebo aplikácií. Aj tak však učitelia riešia základnú otázku: akými cestami dostať k žiakom učivo, ako ich vyskúšať, overiť si domáce úlohy, ako získať známky. Pre žiakov to je obrovská príležitosť zažiť vo vyučovaní novú skúsenosť. 

Asi základným nástrojom pre veľkú časť škôl je EduPage. Na tejto platforme beží mnoho slovenských škôl. Využívajú ho učitelia, žiaci i rodičia. Aby sa mohol žiak do systému zapojiť, škola mu pridelí vstupné heslo. V rámci EduPage posielajú učitelia žiakom učivo vo formáte word, pdf, prezentácie, zvukové i video odkazy, vedú riednu knihu. Deti si tam okrem toho nájdu rozvrh hodín, rodičia vidia známky svojich detí v e-žiackej knižke, dochádzku a môžu touto cestou aj ospravedlňovať absenciu svojich detí.

Učitelia sú národ vynaliezaví a už pár hodín po zatvorení škôl začali vznikať rôzne učiteľské iniciatívy, napríklad na sociálnych sieťach vznikla skupina Zavretá škola – ako učiť doma, zahŕňajúca učiteľov, rodičov a rôznych nadšencov, v ktorej môžu rodičia  i učitelia nájsť rôzne tipy na výučbu detí alebo ako zaujímavo stráviť voľné chvíle. Za niekoľko dní sa skupina rozrástla na vyše 20-tisíc členov. Pridávajú svoje skúsenosti, linky na zaujímavé aktivity, rozprávky, múzeá, dobre spracované učivo alebo osvedčené digitálne nástroje. Je rozdelená pekne systematicky do kategórií: Materská škola, 1. stupeň, 2. stupeň, Stredná škola. A potom praktické katagórie: Webinar (ponúka pomoc najmä pre učiteľov angličtiny a nemčiny ), Technická podpora pre učiteľov, Ponúkam pomoc a Iné tipy. Vznikla aj webová stránka zavretaskola.sk.

FB skupina Zavretá škola

Ak abstrahujeme od nekonečnej diskusie rodičia verzus učitelia na tému: veľa učenia a úloh, pretože plnenie školských zadaní, písomky a množstvo času stráveného učením zaťažuje rodičov najmä s viacerými deťmi, venovať sa môžeme len čisto obsahovému naplneniu a technickej podpore takéhoto e-learningu.

Ďalšia facebooková skupina Veda pre rodiny chce pomôcť rodičom presvedčiť svoje ratolesti, že je fyzika, matematika či chémia môže byť zábavná, dokonca pre celé rodiny. Túto skupinu vedie vedkyňa Irina Malkin Ondík. 

IT firmy pomáhajú

Viaceré IT firmy zareagovali na súčasnú situáciu a ponúkajú na pomoc vzdelávaniu svoje produkty.

 • Lewik: bezplatná vedomostná báza pre učiteľov informatiky: Práca s textom a textovým editorom pre všetky druhy škôl a Učebná pomôcka na prácu s Powerpointom pre stredné školy.
 • Sli.do: interaktívnejšie hodiny počas učenia na diaľku pre všetkých učiteľov zadarmo.
 • SmartSchool: online vzdelávací systém SmartBooks vytvorený v súlads koncepciou Industry 4.0 na pomoc pri vzdelávaní žiakov ZŠ.
 • Interaktívna škola: na portáli www.alfbook.sk a www.alfik.sk.
 • Artexe: bezplatná licencia na vzdelávaciu webovú aplikáciu ARTINO, ktrú využívajú niektoré stredné školy.
 • Quality Unit: helpdeskový nástroj LiveAgent na komunikáciu so žiakmi.
 • Rackscale: Virtuálne dátové centrum v cloude na pol roka zadarmo 50 vCPU 2GHz 100 GB RAM, 5 TB HDD, 1 Gbps pripojenie do Internetu, ľubovoľný počet virtuálnych serverov s OS Linux alebo Windows 2019 (prípadne starších verzií).
 • Vzdelavanie.digital: platforma, na ktorú je možné nahrávať online kurzy, čiže online výuku, progres žiakov je monitorovaný, súčasťou je aj čiastkové a výstupné testovanie.
 • Microsoft:  školy môžu využívať Microsoft Teams.
 • Cisco: pomoc školám, ktoré chcú uskutočňovať výučbu na diaľku, platforma Webex  - licencia na 90 dní zadarmo, t.j. do konca školského roku.
 • E-učebnice: Elektronické učebnice predstavujú súbor spracovaných tém, často ich ponúkajú aj komerčné e-shopy. Napríklad e-ucebnice.sk ponúka niekoľko učebnice biológie pre 2. stupeň ZŠ. Bezplatne sa k e-učebniciam dá dostať aj na portáli eaktovka.sk.
 • WocaBee je aplikácia na učenie sa cudzích slovíčok  a prevádzkovateľ ju zadarmo sprístupnil na obdobie zatvorených škôl.
 • Fenomény sveta sú tiež bezplatne prístupné počas nútenej prestávky vo vyučovaní pre učiteľov, žiakov a ich rodičov. Treba mať len aktivačný kód AKTIVAČNÝ KÓD: skolazdomu.
 • Kozmix je vzdelávací portál, ktorý ponúka rovnaký AKTIVAČNÝ KÓD: skolazdomu na odomknutie zábavne spracovaného vyučovacieho obsahu pre prvý stupeň.

Ďalšie iniciatívy

 • Katedra hudobnej a výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty PU v Prešove pripravila webovú stránku Hudba hrou – Piesne pre deti a celú rodinu, aby si rodiny spoločne trochu rozveselili doma náladu.
 • Pohybové aktivity ponúkajú nielen dospelým, ale aj deťom športovci, ktorí sa zapojili do výzvy Slovenského olympijského a športového výboru:  #pripraveniostatdoma a trénujú doma. Svoje nápady ponúkajú verejnosti napríklad Anastazia Kuzminová alebo vodný slalomár Jakub Grigar.
 • Liberra Terra spúšťa novú aplikáciu Superschopnost a ponúka do nej prístup. Deti prvého až tretieho ročníka ZŠ si môžu precvičovať svoje počtárske zručnosti. 
 • Vydavateľstvo INFRA Slovakia poskytlo bezplatne pracovné listy pre škôlkarov a školákov 1. až 4. ročníka ZŠ.
 • Vydavateľstvo Taktik sprístupnilo svoje interaktívne pracovné zošity po zadaní hesla TAKTIKNADOMA pre všetky ročníky ZŠ.
 • Zadarmo sú tiež učebnice informatiky Akadémie Alexandra pre 5. až  8. ročník ZŠ.
 • Precvičovanie slovenčiny online nájdete na portáli Vieme po slovensky.
 • Kurzy niektorých cudzích jazykov poskytuje zadarmo aj portál E@I.
 • Portál bezkriedy.sk v každom predmete a ročníku vytvoril sekciu Linky na domáce učenie. K 34.000 učebným materiálom tak doteraz pribudlo vyše 2.500 odkazov na zdroje voľne prístupné na internete.
 • Tento Youtube návod predstavuje používanie SmartBooks, ako seba nazýva prvého inteligentného online učiteľa. O projekte Smartbooks ste sa mohli dočítať aj v časopise PC Revue. Portál poskytuje v čase karantény výrazné zľavy na svoje produkty pre učiteľov, rodičov i žiakov.
 • Zábavné bezplatné precvičovanie matematiky pre všetky ročníky ZŠ poskytuje portál Matika In.
 • Portál Lepšia geografia ponúka zadarmo svoj vzdelávací obsah pre všetkých.  
 • Pre rodičov predškolákov a prvé ročníky ZŠ je tu ponuka Jarnej knižky v pdf zadarmo z portálu Nasedeticky.sk.
 • Skauti v rámci kampane Skautujem doma pripravili voľný programový modul pre menšie deti Úspech džungle.
 • Inovatívny učiteľ Dávid Králik vedie bezplatné webináre Ako učiť žiakov online.

Dávid Králik
 • Komenského inštitút organizuje od 23.marca denné bezplatné inšpiratívne webináre pre učiteľov vždy o 17:00. Konkrétne nápady, ako vyučovať online a nezahltiť rodičov.
 • Možnosť organizovať konferenčné hovory či webináre pre celú triedu poskytuje aj platforma zoom.

Zručnejší učitelia dokážu vytvorené videá zavesiť na vlastný youtube kanál a žiakom posielať len linky s učivom. To je cesta, ako nepreťažovať sieť a míňať dáta. Na spoločné videohovory sa využívajú aj u nás najrozšírenejšie komunikačné nástroje Skype, WhatsApp, Messinger, menej sa využíva Google Duo. Ak abstrahujeme od niektorých profesionálnych platforiem, určených pre firemné videokonferencie, učitelia hľadajú rozličné cesty, ako sa so svojimi žiakmi spojiť. Jedna pani učiteľka si sama priznala, že z digitálnych nástrojov vie používať asi iba Facebook, tak ho využila. Zo žiakov vytvorila skupiny, každá trieda je samostatná skupina. Zaregistrovala ich a vylúčila verejnosť. Môže s nimi cez Messinger viesť spoločné videohovory, jednotlivo ich skúšať, posielať im zadania, kontrolovať úlohy.

Ministerstvo školstva

Nový minister školstva spustil nový portál pre učiteľov, rodičov aj žiakov Učíme na diaľku, prinášajúci informácie Metodické pokyny, spôsoby komunikácie pre učiteľov či odporúčania pre vysoké školy. Tam budú sústredené všetky informácie k online vzdelávaniu počas koronokrízy. Pripravujú ho viacerí aktívni učitelia či združenia ho už kreatívne robia.

Na jednom mieste tak budú rôzne občianske iniciatívy, webináre, aplikácie a stránky, ktoré budú mať učitelia k dispozícii.

Na svoje stránke zverejnilo ministerstvo školstva  zatiaľ niekoľko zdrojov na pomoc dištančnému vzdelávaniu. Jeden z nich je vzdelávacia platforma Viki. Ide o centrálne úložisko digitálneho vzdelávacieho obsahu pod správou ministerstva školstva, na ktorom učitelia nájdu všeličo od spracovaných prírodovedných predmetov po elektrotechnické laboratórium. Viki je prístupné aj ako mobilná aplikácia pre Android i iOS. V rámci podpory interaktívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách ho ministerstvo školstva spustilo 1. februára 2020 do ostrej prevádzky.

Vzdelávací portál Planéta vedomostí predstavuje komplexný nástroj pre školy a ich učiteľov, ktorý slúži na prípravu výučbových materiálov, na prácu so žiakmi počas vyučovacej hodiny a následne na kontrolu domácich úloh vypracovaných žiakmi.

Školy, ktoré majú prístupové licencie do systému elektronického testovania eTest, môžu aktuálne využívať jeho modul na tzv. učiteľské testovanie. Učitelia z týchto vyše 1 600 škôl majú k dispozícii už hotové úlohy a testy z Banky úloh a testov alebo si môžu tvoriť vlastné testy.

Obsah a vzdelávacie nástroje vytvorené v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie sú od 18. marca 2020 sprístupnené bez akýchkoľvek obmedzení. Ide predovšetkým o inovatívne metodiky z informatiky, matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie a vybraných predmetov zameraných na IKT pre všetky základné a stredné školy na Slovensku.

Je smutné, že tieto oficiálne, štátom platené projekty za tisícky eur, učitelia doteraz využívali len málo. Sťažujú sa, že buď sú obsahovo neúplné alebo používateľsky katastrofálne nepraktické, nepoužiteľné.

Zahraničné zdroje

 • Rôzne zaujímavé učebné materiály spracovali učitelia aj v aplikácii Learningapps. Sú v rôznych jazykoch, nám je asi najbližšia čeština, ale využiť sa dajú aj nemecké či anglické projekty.
 • Na tvorbu malých školských projektoch v rôznych online dostupnych webovych aplikáciách je praktické využiť prezentácie v prostredí  Story Maps, ktoré umožňujú prepájať ľudí, polohu či údaje pomocou interaktívnych máp. Osvedčené sú ArcGIS Online  alebo Knight lab (v angličtine, slovenčine)
 • Na vytvorenie časovej osi udalostí je vhodné využiť nástroj Timegraphic.
 • Krátke animované príbehy umožňuje vytvárať  na webe Stop Motion Studio, ktoré sa dá stiahnuť ako bezplatná aplikácia ako pre Android, tak aj pre iOS.

Študentka MBA v oblasti vzdelávacieho leadershipu na fínskej univerzite s nickom Boglárka Ivanega zozbierala pre členov FB skupiny Zavretá škola niekoľko užitočných nástrojov. Sú síce v angličtine, ale učiteľ si obsah pripraví po slovensky.

 • Kami je softvér, ktorý umožňuje vytvoriť si online triedu, nahrávať videá, dostávať správy a zadania od študentov. V tomto školskom roku je poskytovaný zadarmo.
 • Fliprgrip umožní nahrať video prístupné iba pre vašich žiakov. Skvelou funkcionalitou flipgridu je aj to, že žiaci môžu v reakcii na vaše video nahrať vlastné videoodpovede, pýtať sa otázky a podobne. Funguje ako napríklad Facebook stena, ale komentáre sa dávajú formou videí.
 • Screen-cast-o-matic umožní nahrať a publikovať video, v ktorom môžete nahrať aj plochu vášho počítača, či hocičo, čo máte otvorené. Môžete tak mať napríklad v jednoduchom videu otvorený nejaký vzorec, ktorý vysvetľujete alebo prechádzať vopred pripravenou prezentáciou s tým, že sa nahrá aj váš hlas a vaše vysvetľovanie. Ponúkajú plán zadarmo. Pekné videoprezentácie môžete robiť cez Powtoon, ktorý si môžete vyskúšať zadarmo.
 • VoiceThread je nástroj na nahrávanie dokumentov, prezentácií, videoprezentácií a poskytuje rôzne možnosti na ne dávať spätnú väzbu. Pre učiteľov zadarmo do júna 2020.
 • Feedback Fruit poskytuje momentálne zadarmo svoju video aplikáciu, cez ktorú je možné sledovať aktivity študentov, poskytovať v priebehu náučného videa kvízové otázky a zároveň dávať študentom spätnú väzbu. Aplikácia Kaizena sa dá pripojiť ku google docs a umožňuje učiteľom dávať slovnú spätnú väzbu na vyznačené časti textu.
 • Cez Kialo môžete trénovať kritické myslenie, prostredníctvom mapovania rôznych názorov a argumentov na zadané témy.
 • Link Education poskytuje miesto, kde si môžu učitelia vytvoriť online triedy, spolupracovať so spolužiakmi, či sa stretávať s učiteľmi z celého sveta.
 • Porozumeniu učiva môže pomôcť aj tvorba myšlienkových máp. Využiť môžete napríklad nástroje ako Coggle, ktorý si môžete pridať do google dokumentov; či MindMeister.

Aký osoh môžeme mať z tejto situácie? 

Pred nedávnymi voľbami do parlamentu sa intenzívne v rámci predvolebného zápasu rozprávalo o potrebe nového prístupu k vzdelávaniu, o väčšom zapojení digitálnej techniky, rôznych aplikáciách, nástrojoch a platformách, o zmene vzdelávacieho obsahu. Ale najmä o zmene vyučovacích cieľov. Nikto ani len netušil, ako skoro život tieto myšlienky prevedie do praxe. Opäť sa ukázalo, že ťažké situácie vytiahnu z ľudí veľkú tvorivosť, flexibilitu,  (nehovoriac o obetavosti, ohľaduplnosti, ochote a ďalších postojoch), ktorá sa prejaví aj pri snahe zabezpečiť deťom kontakt s učivom, poskytnúť im zaujímavé trávenie voľného času a zabaviť ich. Obmedzenie vonkajších aktivít prináša veľkú šancu pre deti získať nové vedomosti a zručnosti, na ktoré inak nebol čas pri rýchlom životnom štýle.

Počas hovorov s rodičmi trebárs o histórii a rodokmeni rodiny, spoločného šitia rúšok, spoločnej práce v kuchyni, dielni či v záhrade sa deti učia nové veci. Vnímajú, ako sa rodičia prispôsobili novej situácii, ako sa aj im samotným zmenil život. Toto neformálne učenie sa predstavuje pre ne poklad, ktorý im pomôže zvládnuť život v nastupujúcej dobe. Život s robotmi, umelou inteligenciou alebo internetom vecí bude vyžadovať flexibilného, samostatného, empatického, komunikatívneho, lojálneho, tvorivého i tímového pracovníka. 


Pripravené v spolupráci s Digitálnou koalíciou.

Foto: Pixabay, leaf.sk, FB

Zobrazit Galériu

Jana Matejíčková

Všetky autorove články
online web internet Digital dáta vzdelavanie

Pridať komentár