SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Kvalitný obsah a šikovné služby pri vzdelávaní na diaľku

0
Na krízovú situáciu zareagovali viaceré spoločnosti, IT firmy aj vydavateľstvá, ale tiež umelci, knižnice a kníhkupectvá. Poskytli svoje služby, sprístupnili e-knihy zadarmo, umelci čítajú deťom rozprávky alebo hrajú krátke motivačné divadielka pre malé deti. Učitelia, rodičia a deti tak môžu v období karantény bezplatne využívať viacero nástrojov, pracovných listov alebo aplikácií. Aj tak však učitelia riešia základnú otázku: akými cestami dostať k žiakom učivo, ako ich vyskúšať, overiť si domáce úlohy, ako získať známky. Pre žiakov to je obrovská príležitosť zažiť vo vyučovaní novú skúsenosť.  Asi základným nástrojom pre veľkú časť škôl je EduPage. Na tejto platforme beží mnoho slovenských škôl. Využívajú ho učitelia, žiaci i rodičia. Aby sa mohol žiak do systému zapojiť, škola mu pridelí vstupné heslo. V rámci EduPage posielajú učitelia žiakom učivo vo formáte word, pdf, prezentácie, zvukové i video odkazy, vedú riednu knihu. Deti si tam okrem toho nájdu rozvrh hodín, rodičia vidia ... Zobrazit Galériu

Jana Matejíčková

Všetky autorove články
online web internet Digital dáta vzdelavanie