SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement

Neviete kam s vyradenou technikou? Poradí nová aplikácia.

Tlačové správy
0

Ak váš počítač, kopírka či niektorý z elektrospotrebičov práve doslúžili, nezabúdajte, že do komunálneho odpadu rozhodne nepatria. S návodom, ako a kde sa ich zbaviť ekologicky a v súlade so zákonom, pomôže nová bezplatná mobilná aplikácia Green Bin. Nájdete v nej užitočné informácie a kontakty na najbližšie zberné dvory či iné prevádzky, ktoré vyradenú techniku odoberú a postarajú sa o jej recykláciu. Aplikácia však poradí aj s inými druhmi odpadu – od skla, papiera, plastov, kovov cez batérie, svietidlá, stavebný odpad až po lieky.

Za vývojom aplikácie stojí spolupráca viacerých subjektov, ktorú zastrešilo občianske združenie EKOrast. Cieľom bolo najmä sprehľadnenie možnosti triedenia odpadov pre bežného človeka, ktorý často nevie, ako s tým-ktorým druhom naložiť. „Každý z nás vyprodukuje ročne okolo 350 kilogramov odpadu, ale vytriedime iba približne 26 kilogramov, čo je menej ako 10 %,“ hovorí Jana Ružická z občianskeho združenia EKOrast a dodáva: „Dúfame, že mobilná aplikácia Green Bin prispeje k zvýšeniu počtu kilogramov, ktoré Slováci vytriedia.“

Špecifickou kategóriou sú najmä elektroodpad a batérie, ktorých nesprávna likvidácia môže spôsobiť veľké ekologické škody. Vyradené staré počítače, nefunkčné tlačiarne, neónové trubice či obyčajné batérie totiž obsahujú toxické a nebezpečné látky. Finančné postihy za ich nesprávnu likvidáciu sprísňuje aj nový zákon o odpadoch. „Najmä v prípade, že technika bola evidovaná v majetku firmy, je potrebné myslieť aj na potvrdenie o recyklácii pre účely odpisov majetku a účtovníctva. To vám vystaví len organizácia, ktorá je na zber a likvidáciu elektroodpadu a batérií oprávnená,“ hovorí Jozef Kozák z organizácie SEWA, ktorá združuje výrobcov a dovozcov elektrozariadení. Zároveň upozorňuje, aby ani bežní občania svoje staré elektrospotrebiče v žiadnom prípade neodovzdávali podomovým zberateľom odpadu. „Ak elektroodpad darujú podomovým zberateľom, môžu si byť istí, že prispeli na nelegálne skládky.“

Aplikáciu Green Bin, ktorá prostredníctvom mobilu alebo tabletu ponúka navigáciu ako triediť odpad v okresných mestách a navigáciu na zberné dvory a predajne, ktoré zbierajú  elektroodpad a staré lieky, je možné stiahnuť si bezplatne na:

App Store: https://itunes.apple.com/nz/app/green-bin/id1078743770?mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.fusionis.greenbin&hl=en

Zobrazit Galériu

TS SEWA

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať