SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

112 tisíc hlasov verejnosti rozhodlo, ktoré mestá budú vďaka #mamnato lepšie

Tlačové správy
0

Triedy budúcnosti, spojenie energie mladých a skúseností šedín, pomoc pre ľudí bez domova či knižná záhrada. Témou druhého ročníka #mamnato, najväčšieho grantu Nadácie Slovenskej sporiteľne, bolo Mesto blízke ľuďom. V hlasovaní verejnosti uspelo 10 projektov, spolu získali viac ako 112 tisíc hlasov, a odborná porota vybrala 25 ďalších projektov. Nadácia najväčšej slovenskej banky opäť rozdelí celkovo 250 000 eur.

Víťazom hlasovania verejnosti sa stala Základná škola Pavla Horova v Michalovciach s projektom Naša reforma školstva – Triedy budúcnosti. Škola sa už pred rokmi zapojila do veľkého európskeho pedagogicko-výskumného projektu ITEC, ktorého cieľom bolo hľadať, ako vzdelávať v blízkej budúcnosti. Závery tohto projektu neskôr prispôsobili slovenským podmienkam. „Prvú Triedu budúcnosti sme dokončili v máji 2018. Vyvolala veľký záujem a preto sme hľadali spôsob, ako takýto zážitok z učenia sprístupniť všetkým žiakom v škole. Rozhodli sme sa teda vybudovať ďalšie triedy. O pár týždňov začneme budovať už štvrtú Triedu budúcnosti a výrazne nám v tom pomôže aj grant #mamnato,“ vysvetľuje Ján Palkoci, zástupca riaditeľa základnej školy Pavla Horova. Zaujímavosťou je, že pri budovaní tried majú svoje slovo aj samotné deti. „Pred budovaním každej ďalšej triedy prebieha brainstorming so žiakmi, ktorí sa už v Triede budúcnosti vzdelávajú. Hodnotia klady, zápory, čo im vyhovuje, čo by zmenili a tak je každá ďalšia trieda vždy o kúsok lepšia a ešte viac vyhovujúca žiakom,“ dodáva Palkoci.

V druhom ročníku #mamnato uspeli mestá zo všetkých slovenských krajov. Osemtisícový grant získalo 25 projektov neziskových organizácií, škôl či samospráv. Podporu päťtisíc eur dostalo desať projektov, ktoré prihlásili zamestnanci Slovenskej sporiteľne. „Veľmi nás teší záujem, ktorý grant vyvolal. Aj do druhého ročníka sa zapojilo viac ako 300 kvalitných projektov a v hlasovaní verejnosti sme prvý ročník dokonca prekonali. Aktívne komunity sú dôležitou súčasťou modernej krajiny a veríme, že práve grant #mamnato ich pomohol aktivizovať a skvalitniť život v regiónoch. Spomedzi projektov predkladaných našimi zamestnancami nás potešilo, že väčšina z nich bola zameraná na deti a čoraz viac na environmentálnu výchovu, ktorá sa dostáva do popredia už v materských školách,“ hovorí Barbara Henterová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Cieľom grantového programu #mamnato je prispieť k pretváraniu Slovenska na modernú a zodpovednú krajinu. V druhom ročníku bolo zámerom nájsť a podporiť verejnoprospešné, spoločensky zodpovedné projekty inovatívneho charakteru, ktoré prispejú ku kvalitatívnej zmene života v mestách, obciach a v komunitách. O grant sa uchádzalo celkovo 341 projektov.

Detailné výsledky a ďalšie informácie ku grantu nájdete na stránke www.mamnatogrant.sk.

Slovenská sporiteľna

Všetky autorove články
Slovenska sporitelna prieskum mesto mamnato

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať