SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement

AI verzus autorské práva

0
Začneme citátom zo slovenského autorského zákona: „Subjektom autorského práva je literárne a iné umelecké dielo a vedecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora.“ {{BANNER|SIMPLE_BANNER_HOMEPAGE_2}}  Preto si logicky kladieme otázku, či sem patria aj výtvory umelej inteligencie, či už ide o texty, grafické, alebo hudobné diela, filmy či videá. Kto je vlastne autorom takto vytvorených diel? Na túto problematiku sa môžeme pozerať z dvoch uhlov pohľadu, jednak na autorské práva súvisiace s dielami vytvorenými, presnejšie vygenerovanými, umelou inteligenciou a takisto z pohľadu na práva súvisiace s dielami, na ktorých boli modely AI trénované. Ak si natrénovaný model neurónovej siete pre generatívnu AI predstavíme ako blok, potenciálne právne problémy vznikajú na vstupe aj na výstupe tohto pomyselného bloku.  Autorom diela je osoba, ktorá pre generatívnu AI vytvorila zadanie. Umelá inteligencia sa v zmysle súčasných právnych predpisov dá považovať za zaria ...

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať