SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement

AMAVET je SVETOVÝ

Tlačové správy
0

O prvom miesto na najprestížnejšej súťaži na svete ISEF v USA sme uverejnili informáciu minulý mesiac. V júni informujeme opäť o významných úspechoch mladých Slovákov z AMAVET-u: Prvé miesto na International Greenwich Olympiad v Londýne, druhé miesto na medzinárodnej súťaži Genius Olympiad v americkom Rochestri!

SAMSUNG 07M Advertisement

Zlatá medaila z Londýna pre Sarah Krupšovú z AMAVET-u

Matej Gurňak, vedúci delegácie AMAVET-u na International Greenwich Olympiad v Londýne nám napísal priamo z letiska:

„Do súťaže International Greenwich Olympiad sme sa tento rok zapojili vôbec po prvýkrát, a preto je obrovským úspechom, že sa Sarah s jej projektom podarilo uspieť a získať hneď zlatú medailu v kategórii Engineering. Tento ročník medzinárodnej súťaže je iba tretím od vzniku v roku 2022, no napriek tomu sa ho zúčastnilo prezenčne, ako aj v online forme až 449 študentov z 34 krajín sveta. Medzi členmi hodnotiacej komisie v každej kategórii boli poprední vedci z britských univerzít, ktorí dôkladne zhodnotili projekty a poskytli študentom cennú spätnú väzbu. Súčasťou programu bola okrem viacdennej prehliadky Londýna aj exkurzia do Oxfordu a veľa spoločenských aktivít. Celkovo tak mali študenti okrem prezentovania svojich projektov a spoznávania Londýna aj možnosť spoznať sa navzájom a načerpať veľa inšpirácie do budúcnosti. Odbornosť komisie, veľkú medzinárodnú účasť a sprievodný program vnímam ako hlavné prednosti tejto súťaže, ktoré môžu v budúcnosti využiť ďalší účastníci zo Slovenska.“

S akými pocitmi odchádzala víťazka Sarah Krupšová?

„Účasť na International Greenwich Olympiad bola pre mňa nezabudnuteľným zážitkom. Najviac sa mi páčila samotná prezentácia projektu v anglickom jazyku pred odbornou svetovou komisiou, s ktorou som okrem precízneho hodnotenia mala možnosť bližšie diskutovať o praktickej aplikácii môjho projektu v akademickej, ako aj komerčnej sfére. Veľkým prínosom bol pre mňa najmä ich otvorený prístup, z ktorého bolo poznať, že súťažiacich skutočne vnímajú ako ,,rovnocenných kolegov”. Po samotnom súťažení som si veľmi užila výlety po ikonických častiach Londýna ako aj návštevu Oxfordu a Oxford University. Ako nadšenca vedy a zároveň umenia bola pre mňa prechádzka po majestátnom historickom kampuse a pracovisku mnohých úspešných vedcov inšpirujúcim zážitkom. Skvelé momenty som prežila tiež v kruhu ostatných súťažiacich z rôznych kútov sveta. Okrem nových vedomostí ohľadom ich kultúry mi spoločné chvíle umožnili vybudovať nové kontakty a priateľstvá. Po plne nabitom týždni súťaže a aktivít bol pre mňa nezabudnuteľným zážitkom záverečný ceremoniál a udelenie zlatej medaile. Bol to skutočne mimoriadny okamih stáť na pódiu bok po boku s víťazmi v ďalších kategóriách. Aj keď záverečný ceremoniál bol samotným ukončením súťaže, chvíle, ktoré som na IGO prežila, ma naplnili motiváciou pracovať na ďalších zaujímavých projektoch. Práve preto tiež verím, že aj tieto moje skúsenosti dokážu inšpirovať ostatných študentov v realizácii ich kreativity, či už vo vede alebo umení, najdôležitejšie je začať a vytrvať.“

Striebro pre AMAVET na olympiáde mladých géniov

Finalistka celoslovenského finále Festival vedy a techniky AMAVET 2023 Izabela Mária Hašková, zaznamenala veľký úspech na medzinárodnej súťaži Genius Olympiad. V americkom Rochestri pri jazere Ontário Izabela upútala hodnotiacu komisiu a so svojím projektom “Testovanie nástrojov na štúdium molekulárnych signálov prispievajúcich k celotelovej odpovedi na cvičenie pacientov s Parkinsonovou chorobou” obdržala na záverečnom ceremoniáli striebornú medailu.

 Genius Olympiad alebo Olympiáda géniov sa konala v dňoch 10. až 14. júla 2024 na pôde prestížneho Technologického inštitútu v Rochestri (RIT- Rochester Institute of Technology). Do súťaže sa prihlásilo vyše 1000 projektov. Za Slovensko na olympiáde zabojovali ďalšie tri vedátorky, ktoré tiež obdržali strieborné medaily.

“Podujatie hodnotím veľmi vynikajúco. Bola to obohacujúca skúsenosť. Strieborná medaila bola pre mňa veľkým prekvapením. Som vďačná školiteľom, Dr. Jozefovi Ukropcovi a Prof. Barbare Ukropcovej, Michalovi Zajačkovi a AMAVET-u za celkovú pomoc pri príprave projektu”, hodnotí Izabela prvé dojmy počas cesty na Slovensko. “Samotnému projektu na olympiáde v Rochestri predchádzal dlhý proces testov a analýz v laboratóriu. Následne Izabela musela prejsť krajským kolom a celoslovenským finále Festivalu vedy a techniky AMAVET 2023. Po ňom sme projekt postupne dolaďovali, prepojili sme výskyt Parkinsonovej choroby s degradáciou životného prostredia, čo pomohlo zladiť Izabelin projekt s hlavnou témou Genius Olympiad, ktorou je životné prostredia,” dodáva na záver vedúci slovenskej delegácie AMAVET-u RNDr. Michal Zajaček, PhD.

 

Zobrazit Galériu

AMAVET

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať