SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Acronis Backup 12.5 zlepšuje ochranu podnikových dát prostredníctvom nových funkcií, vrátane ochrany proti ransomvéru

Tlačové správy
0
 • Nová verzia prináša vyššiu spoľahlivosť, škálovateľnosť a rýchlosť
 • Užívateľsky prívetivá konzola zjednodušuje procesy zálohovania, správy a obnovy dát
 • Ako prvá prichádza s funkciou automatizovanej ochrany proti ransomvéru

Acronis, celosvetový líder v oblasti hybridných riešení ochrany a ukladania dát, dnes uviedol najnovšiu verziu inovatívneho riešenia Acronis Backup 12.5 na zálohovanie podnikových dát s najvyššou úrovňou ochrany a pre IT infraštruktúry všetkých veľkostí. Nový Acronis Backup 12.5 prichádza v dvoch edíciách, Standard a Advanced, s možnosťou jednoduchého upgradu.

Acronis Backup 12.5 je rýchle, spoľahlivé, ucelené a cenovo najvýhodnejšie zálohovacie riešenie dostupné na súčasnom trhu. Umožňuje podnikom a organizáciám začať s edíciou Acronis Backup 12.5 Standard a postupne ju podľa aktuálnych požiadaviek infraštruktúry škálovať na Acronis Backup 12.5 Advanced prostredníctvom jednoduchej zmeny licenčných kľúčov. To poskytuje partnerským predajcom potrebnú flexibilitu pri napĺňaní potrieb malých i väčších spoločností prostredníctvom využívania toho istého produktu.

Acronis Backup 12.5 ponúka podnikom tú najvyššiu hodnotu, pretože v porovnaní s podobnými konkurenčnými ponukami znižuje náklady až o 30 %. Spoľahlivosť technológie bola preverená už u 50 000 užívateľov, ktorí nasadili Acronis Backup vo verzii 12 uvedenej v júli 2016.

Nové funkcie v edícii Acronis Backup 12.5 Advanced
Nová verzia, ktorá stavia na ľahkej ovládateľnosti, spoľahlivosti a hybridnej cloudovej architektúre riešenia Acronis Backup 12, prináša nové pokročilé funkcionality, ktoré vytvárajú výkonné riešenie so širokou funkčnosťou a podporou pre viac než 20 aktuálnych platforiem. Okrem iných patria medzi tieto platformy i Windows, Office 365, Azure, Linux, Mac OS X, Oracle, VMWare, Hyper-V, Red Hat Virtualization, Linux KVM, Citrix XenServer, iOS a Android. Obsahuje nasledujúce vylepšenia:

 • Centralizovaný webový dashboard pre celú infraštruktúru
 • Administračné role a delegovanie pre distribuovanú infraštruktúru
 • Podpora pre 6 hypervízorov kvôli poskytnutiu možnosti migrácie
 • Automatizovaná obnova na holé železo a správa bootovacích médií na diaľku s cieľom skrátiť čas obnovy na vzdialených lokalitách
 • Snapshoty SAN úložísk kvôli nižšej úrovni využívania hypervízorových zdrojov
 • Zálohovanie systémov Oracle a granulárna obnova
 • Pokročilá podpora páskových médií vôli vyššej granularite a jednoduchšej správe
 • Pokročilé reportovanie kvôli detailným prehľadom a požiadavkám súvisiacim s compliance
 • Možnosti Disaster Recovery pre obnovu kritických dát lokálne i v cloude
 • Proces validácie záloh zaisťujúci ich obnoviteľnosť
 • Acronis Notary na potvrdenie autentickosti dát

 „Acronis Backup 12.5 je prvé podnikové zálohovacie riešenie so spotrebiteľsky vyzerajúcim užívateľským rozhraním,“ povedal Jason Buffington, senior analytik z Enterprise Strategy Group. „Kompletne chráni všetky dáta a umožňuje ľahkú správu o strany IT administrátora alebo firemného vlastníka.“ Jeden počítač alebo tisíc, fyzické alebo virtuálne systémy, lokálne alebo cloudové úložiská – toto robustné riešenie funguje rovnako dobre v organizáciách všetkých veľkostí a je najnovším dôkazom inovačných schopností spoločnosti Acronis.“

Novinky v edíciách Standard a Advanced
Podniky všetkých veľkostí budú mať možnosť využívať množstvo z viac než 170 inovácií obsiahnutých v obidvoch verziách, ktoré podporujú hybridné cloudové prostredie a odlišujú Acronis od konkurencie. Najvýznamnejšie novinky:

 • Prispôsobiteľné obrazovky pre rýchly prehľad o zálohovanej infraštruktúre
 • Acronis Active Protection na zastavenie útokov ransomvéru
 • Acronis Instant Restore pre obnovu v priebehu 15 sekúnd
 • Acronis vmFlashback pre rýchlu inkrementálnu obnovu virtuálnych nástrojov

 „Kľúčovú funkčnosť novej verzie Acronis Backup 12.5 predstavuje z nášho hľadiska ochrana pred ransomvérom,“ uviedol Martin Kostolány, správca siete v spoločnosti Armaturka Krnov. „Sami sme boli v minulosti terčom útoku vydieračského softvéru a vďaka technológii Acronis sme sa vyhli fatálnym následkom v podobe straty výrobných dát. Funkcia Acronis Active Protection integrovaná v novej verzii umožní odvrátiť útok ransomvéru na úplnom začiatku a ušetrí tak veľa nepríjemností, nákladov a drahocenného času.“

Inovácie pre ďalšiu generáciu ochrany dát
Viac než 500 vývojárov spoločnosti Acronis po celom svete sa podieľa na inovácii a vývoji oboch edícií Acronis Backup 12.5. V dôsledku toho, doplnil Acronis podporu pre privátny a verejný cloud kvôli zálohovaniu a migrácii dát a tiež riešenie cloudového úložiska. Nová verzia poskytuje prvé a jediné riešenie s ochranou proti ransomvéru s automatizovanou obnovou poškodených dát. Acronis Backup 12.5 tiež uvádza novú technológiu, ktorá umožňuje užívateľom verifikovať integritu zálohy pred jej obnovou a zároveň vyhovieť regulačným požiadavkám na integritu dát pomocou technológie blackchain.

Kľúčové funkčnosti:

 • Záloha inštancií Amazon EC2 Microsoft Azure VMs a poštových schránok Office 365
 • Acronis Active Protection pre inteligentnú detekciu a blokovanie ransomvérových útokov, ako bol nedávny WannaCry, s okamžitou obnovou akýchkoľvek zasiahnutých dát
 • Acronis Notary pre zaistenie autenticity a nemennosti súboru od okamihu zálohy

Prínosy pre partnerov
Acronis Backup 12.5 je najspoľahlivejšie a najucelenejšie riešenie, ktoré ponúka poskytovateľom služieb pre malé, stredné a veľké podniky naplnenie všetkých potrieb týkajúcich sa ochrany dát. Umožňuje partnerom zlepšiť svoje zákaznícke služby a udržať si zákazníkov vďaka jednoduchému upgradu pokročilých zálohovacích funkcií bez nutnosti preinštalovať celý systém.

Inovatívna funkcia riešenia Acronis Backup 12.5 v edíciách Standard a Advanced je predmetom veľkého dopytu a stala sa najpopulárnejším beta programom v histórii Acronisu – záujem o neho je trikrát vyšší než o predchádzajúcu verziu. Vylepšené technológie, zjednodušené licencovanie, ľahko ovládateľné rozhranie, jednoduchý upgrade z predchádzajúcej verzie a bezkonkurenčné ceny činia z riešenia Acronis Backup 12.5 najvýhodnejšiu ponuku na dnešnom trhu.

 „Flexibilita, škálovateľnosť a transparentné licencovanie verzie Acronis Backup 12.5 je pre nás zárukou toho, že dokážeme presne reagovať na aktuálne potreby našich zákazníkov,“ uviedol Milan Zbořil zo spoločnosti AutoCont, ktorá je partnerským predajcom riešenia Acronis v Českej republike a na Slovensku. „Vďaka tomu dokážeme pokryť rastúci dopyt po riešení IT bezpečnosti a zlepšiť svoj biznis.“

 „Súčasná realita, to je stále viac a viac koncových zariadení, hybridná infraštruktúra a rastúce bezpečnostné riziká,“ povedal Sergej Beloussov, zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Acronis. „Podniky a organizácie po celom svete sa postupne adaptujú na cloudové technológie a snažia sa nájsť zákonitosti v neustále sa meniacom digitálnom prostredí. Acronis ponúka 100% zaistenie dôležitých dát prostredníctvom spoľahlivej, bezpečnej, rýchlej, ľahko ovládateľnej a ucelenej technológie. Acronis Backup 12.5 je odpoveďou na všetky potreby modernej ochrany dát.“

Viac informácií o Acronis Backup nájdete na:

Zobrazit Galériu

MYR Communication

Všetky autorove články
Acronis Backup

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať