SAMSUNG_112022 Advertisement SAMSUNG_112022 Advertisement SAMSUNG_112022 Advertisement

Aj keby geoinžinierstvo fungovalo, viac ako polovica sveta by sa mohla naďalej otepľovať

0

Predstavte si budúcnosť, kde napriek snahám o rýchle zníženie emisií skleníkových plynov v niektorých častiach sveta nastalo neznesiteľné teplo. Niektoré vlády sa môžu rozhodnúť pre „geoinžinierstvo“ planéty rozprašovaním látok do hornej vrstvy atmosféry, aby sa vytvorili jemné reflexné aerosóly, ktoré by teoreticky odrážali trochu viac slnečného svetla späť do vesmíru, čím by sa tlmili účinky globálneho otepľovania.

Niektorí ľudia si myslia, že to bude mať účinok sopečnej erupcie, ako keď Mount Pinatubo v roku 1991 na mnoho mesiacov ochladil planétu v priemere o pol stupňa Celzia. Ibaže účinky sa môžu značne líšiť na celom povrchu zemegule. Ako rýchlo však možno zaznamenať pokles miestnych teplôt? O rok? Päť rokov? Desať rokov? A čo ak sa bude zdať, že miestne teploty, naopak, stúpajú? Ako sa ukazuje, presne to sa môže stať. 

Hoci modelovacie štúdie naznačujú, že vstrekovanie stratosférického aerosólu by mohlo zastaviť ďalšie zvyšovanie globálnych teplôt, nový výskum tvrdí, že lokálne alebo regionálne teploty sa môžu v nasledujúcich rokoch naďalej zvyšovať. V článku publikovanom v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences vedci skúmajú, ako by mohla byť účinnosť vstrekovania stratosférického aerosólu prekrytá prirodzenou variabilitou zemskej klímy.

Prirodzená premenlivosť klímy sa vzťahuje na zmeny klímy, ktoré nie sú vyvolané ľuďmi, ako sú chaotické, nepredvídateľné interakcie v rámci oceánu, atmosféry, pôdy a morského ľadu a pod. Výskumníci sa pozreli na 10 simulácií klimatických modelov, ktoré zahŕňajú vstrekovanie stratosférického aerosólu, a analyzovali teploty, ktoré by ľudia mohli zažiť počas 10-ročného obdobia, keby sa pridal dostatok aerosólov na obmedzenie nárastu globálnych teplôt na 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami.

Zistili, že podstatná časť populácie Zeme by mohla zaznamenať pokračujúce otepľovanie, aj keď priemerné teploty v globálnej mierke by klesali, pričom až 55 percent obyvateľstva by zažívalo rastúce teploty ešte desať rokov po začatí vstrekovania stratosférického aerosólu. Mohlo by to platiť v najväčších a najbohatších krajinách sveta vrátane Spojených štátov, Číny, Indie a častí Európy. Teda práve krajiny, ktoré majú možnosť pokúsiť sa v budúcnosti o vstrekovanie stratosférického aerosólu, by mohli byť tie, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou zaznamenajú zvýšenie teploty.

Hoci bolo navrhnutých mnoho rôznych typov modifikácie slnečného žiarenia, väčšina odborníkov považuje vstrekovanie stratosférického aerosólu za najefektívnejší a zároveň najlacnejší prístup. Základnou myšlienkou je dostať drobné reflexné častice do časti stratosféry vo výške asi 20 až 25 kilometrov, čo je nad oblasťou, kde zvyčajne lietajú lietadlá. V roku 2021 skupina klimatických vedcov, ekonómov, právnikov a ďalších dospela k záveru, že USA by mali financovať výskum na túto tému.

Bolo to však čiastočne preto, že dôsledky modifikácie slnečného žiarenia neboli správne pochopené. A to je dosť riskantné, pretože zostáva neznáme, čo by sa mohlo stať, keby svet presadzoval stratégie, ako je vstrekovanie stratosférického aerosólu. Výskum potenciálnych dôsledkov vstrekovania stratosférického aerosólu by podľa nového článku mal zahŕňať štúdie na preskúmanie možných zmien vo výnosoch plodín, posuny v modeloch globálnych zrážok alebo zmeny v kritických oblastiach biosféry Zeme, ako je Amazonský dažďový prales.

Podľa vedcov najpriamejším spôsobom, ako sa vyhnúť neistote pri stratégiách modifikácie slnečného žiarenia, kam patrí aj vstrekovanie stratosférického aerosólu, je riešiť hlavnú príčinu globálneho otepľovania. A ako dokumentujú mnohé vedecké štúdie, vyžaduje si to agresívne zníženie emisií oxidu uhličitého, metánu a iných skleníkových plynov do atmosféry.

Zdroj: inverse.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať