CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Ako automaticky preložiť dokument PDF do iného jazyka

0
Pokiaľ neovládate jazyk nejakého konkrétneho dokumentu PDF, ktorý ste si otvorili, je pomerne prácne postupne si text kopírovať a vkladať do prekladačov. Najmä z dôvodu, že v komplexne formátovanom dokumente, zloženom napríklad z viacerých stĺpcov textu a s vloženými obrázkami, je problematické text aj súvislo označovať.  Bežné prehliadače PDF a dokonca ani profesionálny editor Adobe Acrobat preklad textu dokumentu neponúkajú. Možno však využiť niekoľko pohodlných postupov, ktoré to umožnia a vykonajú. Ten najpriamočiarejší je online prekladač Googlu. Nie každému používateľovi je zrejmé, že s týmto online nástrojom sa nemusí operovať len v rámci písaného textu alebo webových stránok, dajú sa doň nahrávať aj textové súbory vrátane PDF. Základný predpoklad na úspešné použitie tejto služby je, aby dokument PDF existoval ako skutočný text a nešlo len o fotokópiu textu, uloženú ako obrázok. To sa bežne stáva vtedy, ak sa PDF vytvára napríklad pri skenovaní dokumentu vytlačeného na papier ... Zobrazit Galériu

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať