SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Ako nájsť vzájomne ladiace farby vhodné pre webové alebo grafické návrhy?

0

Či už pracujete na nejakom novom webe, alebo navrhujete plagát, logo či dokonca obytný interiér, kontaktu so zladením farieb sa nevyhnete.

SAMSUNG 042024 Advertisement

Azda nič pritom neťahá oči viac než amatérsky zvolená farebná paleta, v rámci ktorej farby vzájomne neladia a všetko pôsobí nesúladne a rušivo.

Jeden z výborných pomocných nástrojov, ktoré v tejto súvislosti môžete po­užiť, je Adobe Color. Ide o webový nástroj dostupný dizajnérom, webovým tvorcom, fotografom či komukoľvek inému, kto pracuje s farbou, pričom je celkom zadarmo bez akýchkoľvek obmedzení.

Môžete ho použiť na návrh vhodnej farebnej palety pre svoj projekt alebo dielo bez ohľadu na to, či rozumiete, alebo nerozumiete teórii farieb. Žiadne znalosti na to nie sú potrebné.


» Kontrola kontrastu jednotlivých farieb z palety

Vzhľadom na to, že ide o nástroj z dielne Adobe, samozrejmá je priama synchronizácia a export vytvorenej farebnej palety do plejády aplikácii tejto firmy. Nástroj však môžete použiť bez ohľadu na to, či nejaké aplikácie od Adobe používate. Poslúži vám rovnako dobre.

Nástroj nájdete na adrese https://color.adobe.com/cs/create/color-wheel. Jeho rozhranie je v základe v angličtine, no keby vám to nevyhovovalo, na spodnom paneli vľavo sa možno prepnúť do češtiny, pre našinca trošku príbuznejšej.

Adobe Color používa dobre známy kruh farieb, ktorý je základom teórie farieb. Nástroj vám umožní generovať farebnú paletu v rámci rôznych druhov harmonických pravidiel, navrhovať gradienty či triafať sa s farebnosťou do konkrétnych nálad. Veľmi užitočný je aj pri návrhu vysoko kontrastných tém pre zrakovo postihnutých.

Ak vyberiete harmonický konfigurátor v rámci analogických farieb, nástroj vám na kruhu predostrie vzájomne prepojenú paletu v podobnom farebnom duchu. Ktorúkoľvek farbu môžete na kruhu chytiť myšou a ťahať ju na želaný odtieň, pričom celý zväzok ostatných sa bude v reálnom čase posúvať do príbuzných variácií ak­tuálnej voľby. Umožní vám to rýchlo vytvoriť náladové či atmosférické farebné témy pre každú situáciu.


» Výber analogických farieb pomocou webového nástroja Adobe Color

Ak zvolíte monochromatickú, respektíve jednofarebnú harmóniu, budete vyberať medzi piatimi prepojenými farbami v rámci jednej priamky. V základe ide teda o rôzne ladiace odtiene tej istej farby, čo sa často používa napríklad pri návrhu firemných log a podobne.

Triadická harmónia vám pomôže s paletou v rámci trojuholníkového výberu, pri ktorej sa od vybratej základnej farby odvodí jedna podobná a následne dva páry rovnako vzdialené na opačných stranách kruhu. Umožňuje to získať pekný vyvážený farebný kontrast, často používaný aj v rámci webového dizajnu.

Komplementárne farby naproti tomu patria k častým voľbám pri dizajne grafických prvkov, plagátov či bytového návrhu. Pozostávajú z kombinácie farieb na opačnej strane kruhu, pričom typický príklad je žiarivý súlad modrozelenej a oranžovej farby na takmer každom filmovom plagáte akčného filmu.

Adobe ponúka aj alternatívny komplementárny split, pri ktorom sa na rozdiel od priameho náprotivku ponúka dvojitý pár, ktorý je mierne mimo priamej osi.

Pokiaľ to nestačí, štvorcový farebný súlad vám umožní vytvárať veľmi hravé farebné palety, ktoré sa hodia na grafické prvky pre hračky či témy súvisiace s deťmi.

Nech už dáte prednosť akejkoľvek farebnej palete, hlavne v prípade webového návrhu nezabúdajte použiť dostupný nástroj na kontrolu uľahčenia prístupu. Umožní vám skontrolovať vašu paletu z hľadiska kontrastu s písmom, čo je veľmi dôležité pri ľuďoch s horším zrakom a takisto v súvislosti s najčastejšími druhmi farbosle­posti.

Ak si vytvorené farebné palety nebudete exportovať priamo do programov Adobe a chcete ich použiť inde, skrátka na jednotlivé identifikátory v podobe ich hodnoty HEX kliknite, čím sa automaticky skopírujú. Kódy reprezentujúce jednotlivé odtiene budete môcť následne použiť v akomkoľvek inom programe.

Zobrazit Galériu

FRANTIŠEK URBAN

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať