CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Ako premeniť zaujímavú myšlienku na startup? Začínajúce startupy smerujú do Košíc!

Tlačové správy
0

11. kolo súťaže inovatívnych projektov „Máš nápad?“

Ak máte zaujímavý nápad, inovatívny projekt, ktorý by ste chceli ďalej rozvíjať, alebo je váš projekt v štádiu, kedy je pripravený na rýchly rast a potrebujete na to vhodné podmienky, podporu, tak určite sa prihláste do už 11. kola súťaže inovatívnych nápadov a projektov s názvom „Máš nápad? Prezentuj svoj startup“, ktorú vyhlasuje rektor Technickej univerzity v Košiciach prostredníctvom Startup centra Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM (UVP TECHNICOM).  

Prihlášky do 11. kola súťaže je možné zasielať do 20. júna 2020.

Samotná súťaž sa bude konať dňa 25.6.2020.

Čo môžete získať?

  • bezplatné umiestnenie Vášho startupu v Startup Centre TUKE,
  • možnosť využitia potrebnej kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení TUKE,
  • účasť startupu na 6 mesačnom akceleračnom programe pre startupy, súčasťou ktorého je napríklad vzdelávanie v oblasti podnikania, pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, pri získavaní partnerov a potenciálnych investorov, podpora osobného mentora a kouča a ďalšie benefity,

Ako sa prihlásiť do súťaže? Pre prihlásenie sa do súťaže je potrebné vyplniť online formulár na stránke www.startupcentrum.sk, ktorý nájdete v časti Ako sa zapojiť. Vybrané startupy budú mať možnosť využívať motivačné a inkubačné prostredie UVP TECHNICOM. Prostredníctvom špeciálneho pred-inkubačného akceleračného programu „naštartuju“ proces realizácie ich inovatívnych myšlienok – proces premeny myšlienky do komerčne využiteľného produktu alebo služby.

Technická univerzita v Košiciach patrí k lídrom v oblasti inžiniersky orientovaného vzdelávania na Slovensku, s výraznými záujmom o inovatívne prístupy, o vybudovanie ekosystému inovatívneho podnikania a transferu technológií. Prelomovým sa pre TUKE stal rok 2014 – kedy boli naštartované aktivity v oblasti podpory startupov – vzniklo ako jedno z prvých na Slovensku Startup centrum TUKE, ako súčasť ekosystému technologického transféru – UVP TECHNICOM.

Za krátke obdobie svojej činnosti sa Startup centrum stalo významným elementom inovačného ekosystému regiónu. Výber startupov do Startup centra je realizovaný prostredníctvom súťaže inovatívnych nápadov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“, ktorú organizuje UVP TECHNICOM s periodicitou 6 mesiacov. Od roku 2014 sa do  súťaže sa zapojilo viac ako 120 inovatívnych projektov a celkovo viac ako 40 perspektívnych startupov získalo možnosť absolvovať 6 mesačný pred-inkubačný pobyt. Viacerým z nich sa počas pôsobenia v Startup centre TUKE podarilo získať podporu investorov a uviesť na trh viacero úspešných produktov v rôznych oblastiach.

Sme veľmi radi, že naša súťaž má široký záber a oslovuje nielen študentov stredných a vysokých škôl, odborníkov pôsobiacich na akademickej pôde a v priemysle, ale aj širokú verejnosť. Proste všetkých, ktorí majú inovatívne projektové zámery, nápady. Je našou snahou, aby Startup centrum TUKE bolo vnímané ako otvorený priestor pre rozvoj inovatívnych myšlienok bez ohľadu na vek, profesijnú prax alebo zameranie“, povedal  riaditeľ Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, doc. Ing. František Jakab, PhD.

Zobrazit Galériu

University Science Park TECHNICOM

Všetky autorove články
startup inovácie

Pridať komentár