SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Ako si Slováci požičiavajú? Hlavne rýchlo! Často berú prvú ponuku a nepoznajú výšku svojej úrokovej sadzby

Tlačové správy
0

Úrokové sadzby na pôžičkách sú čoraz nižšie a s nimi sa zrýchľuje aj tempo, akým sa ľudia zadlžujú. Ak ešte pred niekoľkými rokmi bola najdôležitejším kritériom výška úročenia, dnes je to rýchlosť, akou je možné pôžičku získať. Detaily správania klientov v oblasti úverov zisťovala mBank na Slovensku a v Českej republike prostredníctvom výskumnej agentúry MNS Market Research spolu na vzorke tisíc respondentov.

Mať pôžičku sa stalo bežnou súčasťou života. Podľa štatistiky Národnej banky Slovenska si len v decembri ľudia zobrali spotrebné úvery spolu vo výške 279 miliónov eur. Tieto čísla navyše nezahŕňajú hypotéky, kreditné karty alebo povolené prečerpanie účtu.

Pri rozhodovaní o poskytovateľovi pôžičky uviedli respondenti dva faktory, ktoré považujú za najdôležitejšie. Prvým je, že v minulosti už boli klientom danej banky, alebo nebankovej spoločnosti. Druhým, rovnako dôležitým, je predchádzajúca dobrá skúsenosť s poskytovanými službami. Veľkosť marketingovej kampane, alebo meno finančnej inštitúcie nehrá pri ich výbere podstatnejšiu rolu. Ako dôležitejšia sa ukazuje možnosť vyriešiť väčšinu záležitostí súvisiacich s pôžičkou cez internet, tento prístup preferuje 53 % Slovákov a 65 % Čechov. Na Slovensku v drvivej väčšine poskytujú spotrebné úvery banky – len desať percent respondentov si zobralo úver z nebankovej spoločnosti.

 „Z prieskumu vyplýva, že nadpolovičná väčšina klientov (53 %) si zobrala hneď prvú pôžičku, ktorá im bola ponúknutá. Pritom polovica z pôžičiek bola poskytnutá do 24 hodín, čo zvýhodňuje finančné inštitúcie s rýchlym schvaľovacím procesom,“ uviedla Beáta Bjelová, produktová manažérka mBank. Zároveň sa zdá, že klientom v oboch krajinách sa veľmi nechce do prieskumu trhu. Iba každý piaty žiadateľ si porovnal aspoň tri ponuky od rôznych poskytovateľov. Výskum mBank ďalej ukázal, že až 40 % Slovákov s pôžičkou nepozná výšku svojej úrokovej sadzby.

Výška požičanej sumy má dva protipóly. Prvý tvoria nižšie objemy, keďže až 40 % spotrebných úverov je poskytnutých vo výške do 3 000 eur. Na druhej strane štvrtinu spotrebných úverov tvoria v rozpätí od 7 000 do 20 000 eur. Až 80 % respondentov spláca mesačne sumu do 200 eur. Z toho vyplýva, že dĺžku splácania úveru si nastavujú podľa výšky požičanej sumy tak, aby zodpovedala ich finančným možnostiam. 

mBank

Všetky autorove články
pozicka mBank

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať