SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Ako využiť AI na automatizáciu rutinných úloh na PC

0
Skúste sa zamyslieť, koľko času trávite vybavovaním rôznej agendy, súkromnej či firemnej. Týka sa to nielen ľudí pracujúcich v takzvaných kancelárskych profesiách, ale aj živnostníkov či freelancerov. Musia denne komunikovať so zákazníkmi, dodávateľmi, zháňať materiál, komunikovať s rôznymi úradmi. {{BANNER|SIMPLE_BANNER_HOMEPAGE_2}} Nielen čoraz viac aplikácií vrátane kancelárskych balíkov, ale aj samotné operačné systémy na automatizáciu rutinných úloh využívajú pokročilú umelú inteligenciu a strojové učenie. Typický príklad čoraz hlbšej integrácie AI je Microsoft Copilot. AI asistuje pri rôznych viac či menej rutinných úlohách, ako je práca s dokumentmi, písanie e-mailov, tvorba prezentácií, analýza údajov či programovanie. Kvalita výstupov aplikácií generatívnej AI závisí od presnosti zadania. Aby ste dosiahli relevantné výstupy, treba presne a výstižne sformulovať zadanie v prirodzenom jazyku, napríklad: „Oznám môjmu tímu, ako sme aktualizovali našu produktovú stratégiu.“ AI ná ...

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať