PANASONIC PANASONIC PANASONIC

Algoritmy dokážu predpovedať hru volejbalistov s presnosťou až 80 %

Technológie
0

Algoritmy vyvinuté v Laboratóriu pre inteligentné systémy a ovládače patriacom Cornellovej univerzite dokážu predpovedať akcie volejbalových hráčov v hre s presnosťou viac ako 80 %. V súčasnosti laboratórium spolupracuje s hokejovým tímom Big Red na rozšírení aplikácií výskumného projektu. Algoritmy sú jedinečné v tom, že využívajú holistický prístup k predvídaniu akcie a kombinujú vizuálne údaje (napr. miesto, kde sa športovec nachádza na ihrisku) s informáciami, ktoré sú viac implicitné (napr. špecifická úloha športovca v tíme).

„Počítačové videnie dokáže interpretovať vizuálne informácie, ako je farba dresu a pozícia alebo držanie tela hráča,“ povedala Silvia Ferrari, profesorka strojárstva a leteckého inžinierstva, ktorá viedla výskum. „My používame tieto informácie v reálnom čase, ale integrujeme do nich skryté premenné, ako je stratégia tímu a úlohy hráčov, teda veci, ktoré sme ako ľudia schopní odvodiť, pretože sme odborníci na tento konkrétny kontext.“

Ferrari aj jej tím trénovali algoritmy na odvodenie skrytých premenných rovnakým spôsobom, akým ľudia získavajú svoje športové znalosti – sledovaním hier. Algoritmy použili strojové učenie na extrahovanie údajov z videí volejbalových zápasov a potom tieto údaje použili na predpovede pri zobrazení nového súboru hier. 

Výsledky boli publikované v časopise ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology a ukazujú, že algoritmy dokážu odvodiť roly hráčov (napríklad rozlíšiť obrancu, nahrávača od blokátora) s priemernou presnosťou takmer 85 % a môžu predpovedať viacero akcií v sekvencii až 44 snímok s priemernou presnosťou viac ako 80 %.

Ferrari predpokladá, že tímy budú algoritmy využívať na lepšiu prípravu na súťaž tak, že ich budú trénovať s existujúcimi hernými záznamami súpera a využívať ich predikčné schopnosti na nácvik konkrétnych hier a herných scenárov. Ferrari podala patentovú prihlášku a teraz spolupracuje s mužským hokejovým tímom Big Red na ďalšom vývoji softvéru. Na základe záznamov zo zápasov, ktoré poskytol tím, Ferrari a jej postgraduálni študenti navrhujú algoritmy, ktoré autonómne identifikujú hráčov, akcie a herné scenáre.

Jedným z cieľov projektu je pomôcť pri anotovaní filmových záznamov zo zápasov, čo je pri manuálnom vykonávaní zamestnancami tímu zdĺhavá práca. Okrem športu nesie schopnosť predvídať aktivity človeka veľký potenciál pre budúcnosť interakcie medzi človekom a strojom. Ferrari sa nazdáva, že zlepšený softvér môže pomôcť autonómnym vozidlám robiť lepšie rozhodnutia či  umožniť lepšiu spoluprácu robotov a ľudí v skladoch.

Zdroj: eurasiareview.com.

Redakcia

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať