SAMSUNG_052022 Advertisement SAMSUNG_052022 Advertisement SAMSUNG_052022 Advertisement

Analytici zverejnili hlavné predpovede o digitálnej budúcnosti

Prieskumy trhu
1

Hlavné predpovede na rok 2017 a nasledujúce roky vychádzajú z troch hlavných vplyvov postupujúcej digitálnej inovácie: skúseností a zapojenia používateľov (zákazníkov), inovácie v oblasti biznisu a sekundárnych efektov postupujúcej digitalizácie.
„Hlavné strategické predpovede Gartneru ponúkajú provokatívnu víziu toho, čo by sa mohlo odohrať v kľúčových oblastiach technologického rozvoja. Hlavnou silou budúceho vývoja sú digitálne zlomy, ktoré sa posúvajú od občasného záchvevu k nepretržitému prúdu zmien, ktoré od základu transformujú celé trhy a odvetví,“ vysvetľuje viceprezident a riaditeľ výskumu v Gartneru. „Minulý rok sme hovorili, že digitálne zmeny prichádzajú rýchlo. Tento rok toto tempo ešte narástlo a spúšťa sekundárne zmeny, ktoré dopadajú na ľudí aj technológie.“

Do roku 2020 bude 100 miliónov zákazníkov nakupovať v rozšírenej realite

Popularita rozšírenej reality (augmented reality, AR) v podobe aplikácií, ako je napr. Pokémon GO, pomáha pri jej posúvaní do „hlavného prúdu“ - stále viac obchodníkov sa zaujíma o to, ako ju zapojiť do procesu nakupovania a nákupného zážitku zákazníkov. S tým, ako sa používanie mobilných zariadení stáva zakoreneným zvykom, stierajú sa hranice medzi fyzickým a digitálnym svetom. Vlastníci značiek i obchody budú musieť vyvinúť mechanizmy, ako túto zmenu správania využiť a zlepšiť zákaznícky zážitok počas nakupovania. AR aplikácie zobrazujúce digitálne informácie - text, obrázky, video a zvuk – ako vrstvu nad okolitou realitou sú jednou cestou, ako zvýšiť mieru interakcie a zapojenie zákazníkov ako v obchodoch, ako aj na iných miestach. Napríklad zákazník môže namieriť aplikáciu katalógu IKEA na priestor vo svojom byte a umiestniť doň nábytok tak, akoby ho rozmiestňoval v skutočnosti. Práve prvok zapojenia reálneho sveta odlišuje AR aplikácie od aplikácií VR (virtuálnej reality).

Do roku 2020 bude 30 % návštev na weboch realizovaných bez použitia obrazovky.

Nové technológie orientované na hlasovú interakciu, ako je Google Home či Amazon Echo, činia informácie založené na dialógu všadeprítomnými a vedú k zrodu nových platforiem založených na primárnej hlasovej interakcii. Vďaka možnosti „vyradiť“ z procesu ruky a oči sa rozširuje dosah webových interakcií aj do situácií, ako je riadenie auta, varenie, chôdza, interakcie v spoločnosti, cvičenie alebo ovládanie strojov a zariadení. Výsledkom je, že podiel času, keď sa nemôžeme dostať k on-line zdrojom, sa priblíži nule.

Do roku 2019 opustí 20 % značiek svoje mobilné aplikácie

Mnoho majiteľov značiek zisťuje, že miera adopcie, zapojenia zákazníkov a návratnosť investícií do radu mobilných aplikácií je výrazne nižšia, ako očakávali. Objavujú sa nové postupy s nižšou úrovňou bariér „objavenia“ a inštalácie, ktoré ponúkajú porovnateľnú mieru zapojenia (engagement) ako aplikácia - pri výrazne nižších nákladoch na ich zavedenie, podporu a propagáciu. Množstvo firiem preto bude porovnávať tieto nové alternatívy s nie príliš úspešnými aplikáciami a často sa rozhodne obmedziť straty z nich tak, že ich jednoducho „opustia“ - skončia s ich aktualizáciou a podporou.

Do roku 2020 začnú algoritmy pozitívne meniť správanie viac ako jednej miliardy zamestnancov po celom svete.

Kontextualizačné algoritmy urobili v poslednom čase obrovský pokrok a ponúkajú možnosť behaviorálnych intervencií z oblasti psychológie, neurovedy a kognitívnych vied. Ľudia majú všeobecne sklony k tomu, byť posilňovaní emóciami a vyčerpávaní faktmi, čo môže viesť k iracionálnemu správaniu. Algoritmy môžu pozitívne meniť takéto správanie tým, že rozšíria inteligenciu používateľov pomocou zdieľaných pamäťových bánk obsahujúcich znalosti, ktoré boli overené ostatnými. Zamestnanci si tak budú môcť „zapamätať“ prakticky všetko a mať k dispozícii vedomosti ostatných, keď ich práve potrebujú, čo im umožní plne sa venovať aktuálnym úlohám. Algoritmy môžu viesť k nepríjemnému pocitu alebo dokonca používateľa desiť, no ak sú použité na pozitívne ciele a zmeny, môžu byť ich dôsledky zásadné a meniť celé odvetvia.

Do roku 2022 budú technológie blockchain predstavovať segment s hodnotou 10 miliárd dolárov

Technológia blockchain sa etablovala ako ďalšia revolučná zmena pri vedení transakcií. Záznamy transakcií medzi niekoľkými stranami vedené pomocou blockchainu sú v podstate nezmeniteľné. Všetky zapojené strany tak môžu na základe záznamu vykonaného s využitím blockchainu okamžite konať, pretože si môžu byť isté, že ho nemožno spochybniť. Všetky zmeny a transakcie tak môžu prebiehať v rádoch minút, a nie dní. Nasadenie blockchainu tak môže uvoľniť viazanú hotovosť, znížiť transakčné náklady a zrýchliť obchodné procesy. Hoci zatiaľ nejde o vyspelú technológiu, priťahuje obrovský záujem používateľov aj investorov.

Do roku 2021 bude pätina všetkých aktivít každého používateľa zahŕňať aspoň jedného zo siedmich „digitálnych obrov“

Súčasný rebríček siedmich najväčších digitálnych spoločností podľa obratu a trhovej kapitalizácie tvoria Google, Apple, Facebook, Amazon, Baidu, Alibaba a Tencent. S postupujúcou digitalizáciou fyzického sveta, ale aj oblastí, ako sú financie alebo zdravotná starostlivosť, bude stále viac aktivít, do ktorých sa každý z nás zapája, prepojených. Táto konvergencia znamená, že ľubovoľná aktivita môže zahŕňať niektorého zo spomínaných digitálnych gigantov. Mobilné aplikácie, platby, inteligentní agenti (napríklad Amazon Alexa) a digitálne ekosystémy (Apple HomeKit, Wech Utility and City Services) urobia z digitálnych gigantov súčasť mnohých našich každodenných aktivít.

V roku 2019 bude každý dolár investovaný podnikmi do inovácie vyžadovať ďalších sedem dolárov investícií na jej realizáciu v praxi.

 Pre mnoho podnikov sú postupy, ako je nasadenie bimodálneho IT, prvým dôležitým krokom na naštartovanie inovácie. Na dosiahnutie cieľov v oblasti digitálneho biznisu je však dôležité nielen dobré zladenie tímov pracujúcich v oboch módoch. Pri tvorbe nových konceptov a inovácií v móde 2 sa často zabúda uvažovať o plných nákladoch na ich realizáciu - najmä súvisiacich nákladoch aktivít konaniach v móde 1. Navrhovanie, implementácia, integrácia, uvedenie do prevádzky a správa navrhovaného riešenia môžu predstavovať výrazne vyššie náklady, než koľko stojí počiatočná inovácia. Analytici Gartneru odhadujú, že každý dolár výdavkov na vlastné vymýšľanie inovácie predstavuje v priemere ďalších 7 dolárov výdavkov na jej uvedenie do praxe.

Do roku 2020 ušetrí IoT koncovým zákazníkom a firmám bilión dolárov ročne na nákladoch na údržbu, opravy a spotrebné materiály.

Potenciál a prísľub internetu vecí (IoT) je obrovský najmä v oblasti nákladov na údržbu a spotrebný materiál. Ťažké bude zabezpečiť bezpečné a robustné implementácie, ktoré môžu v horizonte desiatich či dvadsiatich rokov viesť k úsporám a zároveň nezvýšiť náklady na správu tak, že by pohltili všetky úspory. Riešením môžu byť lacné monitorovacie systémy založené na jednoduchých senzoroch, ktoré odovzdávajú potrebné dáta analytickým serverom. Analytika sa využíva na odhalenie vzorcov či súvislostí v dátach a odporúčania údržby v závislosti skôr od skutočnej miery využívania a stavu než od uplynulej doby alebo odhadu stavu. Úplne odlišný prístup je tzv. digitálne dvojča - model, ktorý zachytáva v reálnom čase dáta z predlohy (dvojčaťa) vybavenej senzormi v reálnom svete a spoločne s ďalšími informáciami (počasie, historické dáta, algoritmy, analýza inteligentných strojov) spresňuje simuláciu odrážajúcu stav fyzického dvojčaťa.

Do roku 2020 bude môcť 40 percent zamestnancov znížiť výdavky na svoju zdravotnú starostlivosť vďaka používaniu fitnes náramkov.

Zamestnávatelia budú v stále väčšom počte prípadov vytvárať nové pozície manažérov pre fyzickú zdatnosť, ktorí budú úzko spolupracovať s vedením HR na rozvoji pokročilých programov wellness. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (či zdravotné poisťovne) môžu znížiť svoje náklady alebo dokonca zachrániť životy, ak využijú dáta zberané fitnes náramkami na identifikáciu zdravotných rizík ich používateľov. Nositeľná elektronika poskytuje obrovské množstvo dát, ktoré možno analyzovať buď v reálnom čase, alebo spätne a kombinovať ich pre potreby lekárov s kontextuálnymi a historickými informáciami - pochopiteľne za predpokladu, že na to pacient dá súhlas.

digitalna buducnost

1 komentár

zle zle zle reakcia na: Analytici zverejnili hlavné predpovede o digitálnej budúcnosti

8.12.2016 16:12
Skoro celé zle.
Reagovať

Pridať komentár