SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Analýza: elektromobil a energetika SR. Dokáže Slovensko utiahnúť prechod na elektromobily?

Informatizácia
8
Elektromobil je prezentovaný ako ekologický a ekonomický dopravný prostriedok už neďalekej budúcnosti. Elektrická energia sa prezentuje ako čistá energia s minimálnym dopadom na životné prostredie. Tak isto je prechod na elektromobily prezentovaný ako bezproblémový. Je to však naozaj tak?  Pozrime sa teda ako to s tou pripravenosťou energetiky na príchod elektromobilov v skutočnosti je. Slovenské elektrárne na svojej webovej stránke uvádzajú nasledujúcu informáciu. „Slovenské elektrárne v roku 2017 celkovo vyrobili 19 444 gigawatt-hodín elektrickej energie. Čistá dodávka elektriny Slovenských elektrární dosiahla 17 547  GWh.“ [2] Zároveň tu nájdeme históriu výroby elektrickej energie na Slovensku od roku 2010. V posledných rokoch má klesajúci trend aj keď v minulom roku nepatrne vzrástla. Druhý údaj na to aby, sme mali predstavu o tom, ako to v energetike pred príchodom elektromobilov vyzerá, je počet evidovaných motorových vozidiel na Slovensku. Odpoveď sa nachádza na stránke minist ... Zobrazit Galériu

Ivan Sokol

Všetky autorove články
elektromobil energetika dopravny prostriedok energia